Konsolidator tilbyder et produkt, som kan hjælpe koncerner over hele verden, men som privatperson kender man nødvendigvis ikke den problemstilling, som Konsolidator ønsker at hjælpe med.

I en Q&A med Konsolidators CEO, Claus Finderup Grove, sætter vi derfor fokus på selskabets produkt samt kapitalsituationen. Konsolidator har nemlig netop offentliggjort ønsket om at gennemføre en rettet emission på op mod 18,5 mio. kroner, hvoraf der allerede er givet forhåndstilsagn på 16 mio. kroner. Dette skal ske som en del af rejsen mod at nå break-even i 2024.

Med et produkt som sælges til regnskabsansvarlige i små- og mellemstore koncerner på tværs af landegrænser, kan det være svært som privatperson præcist af forstå, hvad Konsolidator leverer. Derfor har jeg spurgt Claus Finderup Grove, om han vil forklare selskabets produkt, som han skulle forklare det til min bedstemor:

Konsolidator er et software til finansiel konsolidering. Dvs. vores software konsoliderer datterselskabsregnskaber sammen til et koncernregnskab. Vores metode til dette er et cloudbaseret SaaS software, der henvender sig til små- og mellemstore koncerner, der ønsker at erstatte Excel med et moderne software for at spare tid og sikre højere kvalitet i de regnskabsmæssige tal.

Ifølge Claus er et af nøgleordene i Konsolidators produkt altså, at koncernerne kan spare tid, hvilket er en dyrebar ressource for denne type selskaber, der næsten altid har travlt. Men er Konsolidators produkt nødvendigt for virksomhederne, og kan de fortsætte med at sælge softwaren i perioder med økonomisk usikkerhed? Det tager det kommende spørgsmål udgangspunkt i.

Er Konsolidators produkt et ”nice to have” eller ”need to have”?

Vi ligger et sted imellem ”nice” og ”need”. Koncerner har foretaget konsolidering i Excel i mange år, men teknologien gør, at koncerne kan være mere effektive. Så de fleste koncerner ønsker at udskifte deres Excel løsning på et eller andet tidspunkt, men det er ikke en brændende platform. Vores produkt koster ikke så meget (ca. 60.000 kroner per år), hvorfor vi ikke er hårdt ramt af økonomisk usikkerhed, og da vores produkt kan bruges i alle lande i verden, er vores markedspotentiale meget stort.

Hvordan kan I have kunder i mere end 20 forskellige lande?

Vores produkt ligger oven på bogføringssystemet (ERP), og vores produkt skal ikke landetilpasses, da principperne for konsolidering er de samme i alle lande. Så længe vores kunder forstår engelsk, som er vores software- og supportsprog, kan vi bruges i alle lande. Derfor får vi henvendelser fra alle dele af verdenen, selvom vi fokuserer vores markedsføring omkring det nordlige Europa.

Hvordan er den nuværende kapitalsituation?

Vi har netop sikret 16,0 – 18,5 mio. kroner i egenkapital gennem en kapitaludvidelse til markedskurs. Det sikrer driftskapital samt positiv egenkapital. Herudover skal vi have et nyt lån på 15 mio. kroner, da et eksisterende lån på 25 mio. kroner skal indfries inden den 1. september 2023.

Det nye lån bliver mindre end det gamle lån, da vi benytter 10 mio. kroner af den nyindskudte egenkapital til at reducere gælden med.

Hvor ser du Konsolidator om 10 år?

Som global markedsleder af konsolideringssoftware til små- og mellemstore koncerner.

Konklusion

Ifølge Claus Finderup Grove er Konsolidator ikke udsat i lige så høj grad som andre selskaber i perioder med økonomisk usikkerhed. Det skyldes bl.a., at selskabets produkt er relativt billigt, mens det i sidste ende også kan optimere kundernes tidsforbrug og regnskabskvalitet. Produktet henvender sig til kunder i hele verdenen, selvom markedsføringen er centreret omkring det nordlige Europa. Det skyldes, at konsolideringsprincipperne er de samme på tværs af landegrænser, hvorfor Konsolidator har en skalerbar software.

Konsolidator har netop sikret 16-18,5 mio. kroner, hvilket giver selskabet lidt ro ift. kapitalsituationen. Dog skal selskabet have et nyt lån, hvorfor kapitalsituationen fortsætter med at være et væsentligt fokusområde for Konsolidator. Ifølge selskabets seneste udmeldte forventninger, forventer selskabet i 2024 at nå et EBIT-resultat på 0-10 mio. kroner. Konsolidator er dermed et af flere selskaber, som sigter efter en overskudsgivende drift i nuværende kapitalmarked.

Konsolidator vil offentliggøre kvartalsrapport for Q1 2023 den 4. maj 2023. I 2023 forventer Konsolidator at løfte sin ARR til 21-23 mio. kroner mod 17,6 mio. kroner ved udgangen af 2022. Første kvartal af regnskabsåret indebærer normalvis mindre salg for Konsolidator sammenlignet med de resterende kvartaler, hvilket bl.a. skyldes, at de regnskabsansvarlige, som Konsolidator sælger til, i denne periode ofte har travlt med at udarbejde årsregnskab.

Hvis du har spørgsmål til Konsolidator om alt fra produkt, forretning, strategi, målsætninger eller lignende, må du endelig sende dem til os, så vil vi videreformidle spørgsmålene til selskabet og vende tilbage med svar.