Når et selskab er i vækstfasen, kommer der løbende et naturligt øget fokus på organisationen og ledelsen.

Derfor har jeg taget et kig på ændringerne i ledelsen hos de danske minibørsselskaber siden begyndelsen af 2021. For god ordens skyld, skal det nævnes, at informationerne er fremfundet via søgning i selskabsmeddelelserne hos NASDAQ, der hører under kategorien ”ændring i ledelse/godkendte rådgivere”. Derfor er det ikke en garanti, at alle ændringer er medtages i vores overblik. Eksempelvis har OrderYOYO markeret deres ændringer som en ”selskabsmeddelelse”.

Angående situationen i OrderYOYO er der tale om, at Jesper Hyveled er ansat som CFO, hvor han overtog CFO-rollen fra Søren Gammelgaard, der hidtil havde ageret som CEO og CFO. Efterfølgende blev Jesper Johansen udnævnt som midlertidig CEO og senere permanent CEO, da Søren Gammelgaard fratrådte sin position grundet arbejdsrelateret sygdom.

I den oversigt jeg har lavet, er tilføjelsen af Jesper Hyveled som CFO en styrkelse af ledelsen, mens udnævnelsen af Jesper Johansen som CEO er en ændring af ledelsen. Det tager altså udgangspunkt i, om der er kommet yderligere arbejdskraft til selskabet eller ej, og ikke i den enkelte persons kvalifikationer mv.

28 selskaber i fokus

I alt har 28 selskaber (foruden OrderYOYO) noteret på First North Denmark udsendt informationer vedrørende ”ændring af ledelse/godkendte rådgivere”. Ændringer, der hører under denne kategori, er ændringer af direktørstillinger, bestyrelsesmedlemmer og Certified Advisors.

Dette inkluderer Agillic, Audientes, Bactiquant, Brain+, Conferize, Donkey Republic, FastPassCorp, FOM Technologies, Hypefactors, Impero, Jobindex, Konsolidator, LED iBond, Monsenso, Movinn, Nexcom, Odico, Onxeo, Relesys, Risma, SameSystem, Scape Technologies, Seluxit, Shape Robotics, SPENN Technology, Trophy Games, Valuer og Wirtek.

I alt har der været 62 meddelelser fra disse 28 selskaber. Flere af meddelelserne omhandler dog den samme ansættelse. Eksempelvis meddelte Nexcom, at de havde ansat en ny CFO, der skulle overtage for eksisterende CFO, Peter Hauge Jensen. Inden den nye CFO nåede at tiltræde stillingen, kom der dog en melding om, at hun ikke ville tiltræde alligevel af personlige årsager. Efterfølgende har de annonceret en ny kandidat til at overtage stillingen. Der er altså her tale om tre ændringer i min lille statistik omhandlende ansættelsen af en ny CFO.

Efter at have overdraget CFO-posten, meddelte Peter Hauge Jensen, at han ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen. Da der ikke var en umiddelbar afløser på plads fra start, tæller dette som en negativ nyhed. Nexcom indstillede Chalotte Enlund som bestyrelsesmedlem til generalforsamlingen, hvilket ville have været en positiv nyhed, hvis den var med i statistikken. Valget af Chalotte fremgår dog under kategorien ”resultat af ordinær generalforsamling”. Det er dermed vigtigt at understrege, at indblikket ikke er fyldestgørende, da ændringer i ledelsen forekommer under andre kategorier af selskabsmeddelelser.

Flest ændringer

De 62 meddelelser har været fordelt på 16 positive (nye tilføjelser), 13 negative (personer der fratræder sin stilling) og 33 ændringer (hvor ansatte eller rådgivere er blevet udskiftet). Der er en stor sammenhæng mellem de positive og negative. Årsagen til dette er, at hvis en person eksempelvis udtræder af sin stilling uden en umiddelbar erstatning, betegnes den som værende negativ. Når der efterfølgende bliver ansat en ny i den position, betegnes det som værende en positiv tilføjelse. Generelt påviser det dog, at selskaberne finder erstatninger, når eksisterende personale forlader selskabet af den ene eller anden årsag.

Nogle af de områder der er gennemgående, er tilføjelsen af nye erfarne bestyrelsesmedlemmer, der skal være med til at vækste selskabet de kommende år. Dette er også gennemgående ved ændringerne af bestyrelsesmedlemmerne. Oftest gives der en begrundelse i, at eksisterende bestyrelsesmedlemmer har en stor passion for start-up delen, mens de nye tilføjelser har større passioner for at vækste et etableret selskab. Derfor kunne der nemt argumenteres for, at mange af ændringerne i bestyrelserne er positive.

Organisationer der bliver gearet til vækst

Når der ansættes flere personer i ledende roller, er det som regel et tegn på, at behovet for en større organisation vokser. Sagt med andre ord, selskaberne oplever en vækst, der overstiger eksisterende kapacitet. Derfor vil det som regel være et positivt tegn for selskabets udvikling, at der ansættes yderligere personer med direktørstillinger.

Blandt organisationer, der har ansat yderligere personer med ledende stillinger, er: SameSystem (CFO), Trophy Games (fast CFO fremfor midlertidig), Impero (CFO), Wirtek (CFO), Brain+ (CFO) og RISMA (CFO). Foruden disse ansættelser, har der været mange flere, hvor der er tale om udskiftninger af eksisterende personer eller stillinger, som er blevet fratrådt kort forinden ansættelsen af den nye person. Det er ret interessant at se, at det især er på CFO-rollen, at der er lavet yderligere tilføjelser. CEO kan af gode grunde ikke anses som en ekstra tilføjelse i denne sammenhæng, men der findes mange forskellige roller, heriblandt COO, CCO og CTO, som eksisterer i flere af selskaberne noteret på den danske vækstbørs.

Hvordan ser det ud på Spotlight?

Spotlight har ikke helt den samme opdeling af selskabsnyheder, hvorfor der her er tale om manuel gennemgang af selskabernes meddelelser. Der tages forbehold for eventuelle mangler ift. antallet ledelsesændringer. Det skal lige nævnes, at det på Spotlight ikke er et krav at have en Certified Advisor, hvorfor der ikke opleves ændringer heraf.

I alt har jeg lokaliseret 12 ændringer fordelt på 5 selskaber (ud af de alle 6 selskaber på Spotlight DK). Det er kun Risk Intelligence, der umiddelbart ikke har foretaget en ændring i perioden. Gennemsnittet på lidt over to ændringer per selskab blandt dem, som har lavet ændringer, er dermed ens på Spotlight og First North. Det er dog især DanCann Pharma, som trækker antallet op på Spotlight siden primo 2021.

Hos DanCann Pharma har man ansat John Morell Frellsen som CCO, tilføjet Christian Carlsen og Tue Østergaard til bestyrelsen, udnævnt Louise Conradsen som ny CEO til det opkøbte datterselskab CannGros, mistet Mads Møller Kristensen som CFO og i stedet ansat Martin Damm. Der har altså været ikke mindre end 6 ledelsesmæssige ændringer i DanCann Pharma, hvoraf størstedelen har bidraget til en styrkelse af selskabet. Foruden disse 6 ændringer, har der været 3 ændringer indenfor ansvarsområder i selskabet, hvor stillingsbetegnelsen lyder ”Head of x”.

Konklusion

Når vi ser på den samlede udvikling, er der tale om hele 74 ændringer fordelt på 33 selskaber. Det svarer til, at omkring 58% af selskaberne har oplyst ændringer i direktionen, bestyrelsen eller om Certified Advisor. Det er forventeligt, at markant flere af First North selskaberne har oplyst ændringer under en anden kategori. Her har vi allerede belyst eksempelvis OrderYOYO, der har udsendt meddelelserne under kategorien ”selskabsmeddelelse” fremfor ” ændring i ledelse/godkendte rådgivere”.

Min forventning da jeg begyndte, var langt fra de resultater, der er blevet synliggjort. Jeg havde forventet måske en enkelt ændring per selskab i perioden. Som det er blevet belyst hos Wirtek, havde jeg en formodning om, at direktionen og bestyrelsen havde en stor personlig tilknytning til selskabet. Dette som følge af, at man har været med på store dele af rejsen. Derfor er jeg overrasket over at se mere end to ændringer per virksomhed, der er med i statistikken. Hertil er der bestyrelsesændringer, der gemmer sig under generalforsamlingsmeddelelser, som blev belyst hos Nexcom.

Det er altså to ændringer per virksomhed på 1 år og 5 måneder af helt centrale personer for virksomhedens udvikling. Størstedelen var dog ændringer af eksisterende personale og ikke en styrkelse eller svækkelse af organisationen, under de forudsætninger som opgørelsen er lavet under. En ændring af CFO(eller andre roller) kan selvfølgelig være både positiv og negativ ud fra den enkelte persons kvalifikationer og bidrag til selskabet.