MapsPeople er en SaaS-virksomhed, hvorfor der er nogle helt specifikke nøgletal, som kan være relevante at se på som investor.

Nogle af disse nøgletal fremgår af grafen øverst fra årsrapporten 2021, nemlig LTV og CAC. LTV står for Life Time Value, altså kundernes gennemsnitlige livstidsværdi. MapsPeoples partnerstrategi har resulteret i, at antallet af slutkunder er mere end fordoblet, mens deres LTV er gået et stykke tilbage.

Når man kender udviklingen i selskabets LTV, bliver CAC-nøgletallet vigtigt at identificere. CAC står for Customer Acquisition Cost, og beskriver prisen for at få en ny kunde ombord. Har man derfor en LTV, som er højere end CAC, er det positivt, da man dermed tjener mere på kunden end den koster at erhverve. Hvis ens CAC er højere end ens LTV, vil det ikke være holdbart på sigt.

MapsPeople har dog en LTV, som er væsentlig højere end deres CAC. Selvom selskabets LTV er gået tilbage, er det vigtigt at bemærke, at selskabets CAC er faldet relativt mere. Det har resulteret i, at ”months to recover” i løbet af 2021 er faldet fra 20 måneder til 10 måneder. Det betyder, at MapsPeople ca. tjener kunden ind dobbelt så hurtigt som for et år tilbage.

Nogle andre SaaS-nøgletal, som man ofte benytter, men ikke fremgår af denne graf, er ARR og churn, som beskriver hhv. størrelsen af selskabets årlige abonnementsindtægt og kundefrafald. MapsPeople havde ved udgangen af 2021 en ARR på 41,1 mio. kroner og et churn på 13%, efter et marked som fortsat var påvirket af Covid-19 gennem 2021.

Tirsdag d. 26. april afholder MapsPeople desuden generalforsamling. Her udtræder Lars Rønn af bestyrelsen, hvor Jacob Bratting Pedersen foreslås som nyt bestyrelsesmedlem. Jacob Bratting Pedersen er Head of Vækstfondens Technology & Industry venture capital team, besidder stærke kompetencer inden for strategieksekvering, kapitalfremskaffelse og er specialiseret inden for skalering og internationalisering af SaaS-virksomheder.