FOM Technologies meddelte i går efter markedsluk, at selskabet ønskede at hente kapital i størrelsesordenen 10-12 mio. kroner, og at proceduren blev sat i gang med det samme.

Her til morgen har FOM Technologies annonceret, at de er lykkedes med at hente 13,3 mio. kroner i yderligere kapital, hvilket styrker deres finansielle position og accelererer deres markedspenetration. Der bliver i alt udstedt 359.502 nye aktier baseret på kursen over 30 dages handel op til og med den 25. april. Der er givet en rabat på 7,3% ift. den beregnede kurs. Det samlede antal aktier efter kapitaludvidelsen er på 7.778.914 stk., hvilket svarer til en stigning på 4,62% i det samlede antal aktier.

Kapitaludvidelsen var henvendt danske og svenske investorer, hvor FOM Technologies forventer, at det kan påvirke likviditeten positivt, da deres free float bliver større. Free float dækker over den andel af aktierne, som handles mellem private investorer.

CEO, Michael Stadi udtaler i denne forbindelse:

Vi er glade for, at den rettede emission er gennemført med succes, og byder samtidig de nye investorer velkommen til selskabet. Ved selskabets børsnotering i 2020 rejste vi et af de mindste beløb ved en børsintroduktion i Danmark nogensinde, da vi ønskede at vise vores investorer, at vi kunne levere resultater, før vi bad om yderligere midler. I dag er vi af den opfattelse, at vi har vist stabile resultater, og vi føler, at tiden er inde til at styrke vores kapitalstruktur. Midlerne fra emissionen vil bistå selskabet med at øge forretningen og opfylde den stigende efterspørgsel efter vores produkter, således at vi kan fortsætte vores vækstrejse.