MapsPeople har her til morgen offentliggjort regnskab for første halvår af 2021. I regnskabet fremgår en ARR-vækst på 42%, så selskabet nu har en samlet ARR på 32,2 mio. kroner.

Den pæne vækst i selskabet ARR er drevet af en vækst på 64% for MapsIndoors.

I første del af året var selskabet en del udfordret af COVID-19, hvilket er begyndt at få en mindre indflydelse, hvor blandt andet sportsindustrien er begyndt at komme tilbage med tilskuere på stadion.

Halvåret har også budt på udvidelser i organisationen, hvor selskabet er gået fra 65 til 76 medarbejdere. Investeringerne i medarbejdere er en del af den strategi, som blev givet ved børsnoteringen. Medarbejderne er primært ansat indenfor den kommercielle udvikling og produktudvikling.

For hele året venter MapsPeople at nå en ARR på 44,3 mio. kroner.