Finske Medicortex er et biotekselskab, der udvikler en diagnostisk test til at opdage en traumatisk hjerneskade og lægemiddelmolekyler til at behandle den.

Hjerneskader er en alvorlig tilstand for den enkelte, og samfundsskadebyrden er betydelig. Medicortex ønsker at være på forkant, når det kommer til at udvikle løsninger på denne voksende udfordring.

En traumatisk hjerneskade opfattes som en “tavs epidemi” på trods af dens relativt høje forekomst, især af en mild form (hjernerystelse). Manglen på effektive detektionsmetoder bidrager til den manglende bevidsthed. Der er et stigende behov for nye diagnostiske tests og en bred kundebase.

Hurtigtesten baseret på nye biomarkører udviklet af Medicortex er innovativ og beskyttet af mange patentansøgninger. Medicortex har modtaget flere priser og anerkendelser for sin innovation, samt forskningsfinansiering fra store finansieringskilder, såsom US Department of Defense Medical Research Fund.

Selskabets produkt er endnu ikke på markedet, da produktudvikling er i gang. Selskabet anslår, at et produkt relateret til biomarkøren vil blive lanceret i 2025. Det globale marked for diagnosticering af hjerneskade anslås til 3 mia. dollars i de næste par år. Selskabet vurderer, at hvis den opnår selv en lille markedsandel af dette samlede volumen, vil der forventes betydelige indtægter.

Medicortex ønsker at rejse 3 mio. EUR, og tegningsperioden løber fra mandag den 13. juni til onsdag den 22. juni, hvor det er muligt for danske, svenske og finske investorer at tegne aktier i Medicortex. Tegningskursen er 0,5 EUR, hvor man minimum skal tegne 1.000 aktier svarende til 500 EUR.

Du kan finde flere informationer om børsnoteringen her.