Scandion Oncology har i dag offentliggjort deres prospekt ifm. deres ønske om at hente 93,7 mio. SEK gennem en emission.

Der er givet tilsagn om ca. 75 mio. SEK fra eksisterende ejere og nye investorer, hvorfor omtrent 80% af udbuddet er fortegnet. Tegningsperioden løber fra den 16. juni og frem til den 1. juli.

Alle eksisterende investorer vil modtage en såkaldt ”tegningsret” per aktie, de ejer. Der skal benyttes tre tegningsretter for at kunne tegne en ny aktie i selskabet. De nye aktier kan erhverves for 8,75 SEK per aktie. Ved en fuld tegning af alle nye udbudte aktier, kan Scandion Oncology hente op til 93,7 mio. SEK.

Scandion forventer omkostninger på 17 mio. SEK ifm. emissionen, hvorfor der ved fuld tegning er omtrent 76,7 mio. SEK tilbage. Her er der tre forskellige fokusområder, som pengene skal gå til. Omkring 80% af pengene skal gå til at udvide studierne for SCO-101 indenfor metastatisk tyktarmskræft. Ved at udvide deres kliniske forsøg til også at omfatte RAS muterede patienter, kan Scandion Oncology dække næsten alle patienter med metastatisk tyktarmskræft med deres lægemiddel SCO-101 og dermed omtrent fordoble det kommercielle potentiale.

Omkring 15% af kapitalen skal bruges til at undersøge mulighederne for SCO-101 i kombinationsterapi indenfor immunterapi og kemoterapi. De resterende 5% skal benyttes til at gøre Scandion Oncology til en mere interessant investeringscase for institutionelle investorer og generelt udvide selskabet. Dette gøres blandt andet ved at blive noteret på hovedbørsen fremfor First North.

Scandion Oncology er fortsat under en udviklingsfase, hvor de har fuld fokus på de kliniske studier. Det studie der på nuværende tidspunkt er længst fremme kaldes CORIST, og fokuserer på metastatisk tyktarmskræft. Studiet er i fase 2 på nuværende tidspunkt, hvor der forventes data herfra i Q2 eller mest sandsynligt Q3 i indeværende regnskabsår. Alt efter resultaterne kan Scandion Oncology vælge at lave yderligere studier i fase 2, eller avancere til fase 3.