I løbet af 2021 har vi haft tradition for at afholde meningsmålinger i vores FB-gruppe ifm. børsnoteringer.

Ved alle 21 børsnoteringer på First North DK (med undtagelse af Valuer) afholdte vi meningsmålinger i First North Aktier. Her kan vores medlemmer svare på, om de tegner aktier i børsnoteringen. Stemmemulighederne er ”Ja”, ”Nej” og ”Måske”, og alle har mulighed for at stemme på én stemmemulighed ved hver IPO.

Fordelt over de 20 meningsmålinger, som vi har afholdt i 2021, har der i alt været over 5.300 stemmer. 22% af disse stemmer har været på ”Ja”, hvor de resterende har været på ”Nej” eller ”Måske”. Det er især BactiQuant, Hydract og MapsPeople, som har haft mange stemmer på ”Ja”.

Årsagen til, at vi laver disse meningsmålinger, er, at vi får mulighed for at snakke om børsnoteringen samtidig med, at vi får en fornemmelse af stemningen. Meningsmålingerne er aldrig et udtryk for et resultat, men alligevel har jeg lavet en oversigt over meningsmålingerne overfor overtegningsprocenterne. Denne oversigt fremgår af grafen nedenunder.

Sammenhæng?

Ud fra oversigten er det første indtryk, at der kan være et mindre sammenhæng mellem meningsmålingerne og det endelige resultat. Kigger vi på de ti selskaber, som har fået flest ”Ja”-stemmer, har disse i gennemsnit oplevet en overtegning på over 300%, mens de ti selskaber, som har fået færrest ”Ja”-stemmer, i gennemsnit har oplevet en overtegning på under 100%.

Der er dog også nogle undtagelser i oversigten. Hvis vi tager udgangspunkt i Donkey Republic og Impero, fik Donkey Republic 18% ”Ja”-stemmer, hvorimod Impero fik 6%. Omvendt blev Donkey Republic overtegnet med 50%, hvor Impero blev overtegnet med hele 324%. En væsentlig faktor at have med i denne sammenligning er, at Impero hentede 40 mio. kroner, hvor Donkey Republic hentede 110 mio. kroner. Når udbuddet er mindre, er det samtidig nemmere at nå en høj overtegning. Det indikerer samtidig, at meningsmålingerne langt fra er et facit, men blot en lille indikation på stemningen blandt de private investorer.

I tilfældet ved BactiQuant og Hydract var indikationen dog meget stærk. Begge selskaber var begrænset af et relativt lavt udbud på hhv. 27 mio. kroner og 35 mio. kroner, hvor ca. halvdelen af udbuddet allerede var fortegnet. Samtidig var over halvdelen af stemmerne i vores meningsmålinger på ”Ja” hos begge selskaber. Ved BactiQuant svarede over 300 medlemmer ”Ja” til at tegne aktier, og hvis vi siger, at disse personer i gennemsnit tegnede aktier for 8.000 kroner, svarede det allerede til et tegningsbeløb på over 2,4 mio. kroner. Hvad det endelige gennemsnitlige tegningsbeløb var, er svært at sige, men med en minimumstegning på 3.774 kroner, var det ikke under 1,1 mio. kroner. Hvis det i stedet var over 10.000 kroner, ville det svare til over 3 mio. kroner.

Vi vil gennem fremtidige børsnoteringer fortsætte med at lave meningsmålinger, som du skal være meget velkommen til at deltage i.