Movinn er en af Danmarks førende udbydere af Serviced Living, hvilket selvsagt ikke er uden risikofaktorer.

Movinn er underlagt lejeloven, hvor ca. 65% af deres portefølje ligger i ejendomme, hvor der kan aftales fri husleje og 35% af deres portefølje ligger i ejendomme, hvor lejen på den almindelige lejlighed er reguleret og bestemt af faktorer, som stand, beliggenhed, faciliteter og lignende. Den ekstra service, som Movinn leverer, ligger udover lejen for den almindelige lejlighed, men de er fortsat eksponeret mod tvister på den del af porteføljen (35%), som ligger i disse ejendomme. Dog virker tvister generelt til at være sjældne. Selskabet oplyste i sit prospekt, at Movinn siden stiftelse i 2014 – og ud af 1.800 udlejninger – havde haft to tvister.

Movinn ejer ikke de lejligheder, som de udlejer, men lejer ligeledes disse af mange forskellige udlejere. Nogle af disse lejeaftaler er tidsbegrænsede, hvorfor Movinns udlejningsportefølje kan blive mindre, når tiden udløber på disse lejligheder. Movinn arbejder på, at en mindre andel af deres enheder skal lejes med tidsbegrænsede perioder, og dermed minimere denne risiko.

I selskabets interimsrapporter og årsrapporter, viser selskabet sin pipeline af lejligheder 2 år frem, herunder både nye større projekter som er på vej, men også hvornår tidsbegrænsede lejemål potentielt kan udløbe. Ifølge årsrapporten står 40 lejeaftaler til at blive genforhandlet i 2023. Selskabet skal kunne genforhandle de tidsbegrænsede aftaler for at holde sine vækstmål, alternativt skal selskabet tilføre flere, nye lejligheder – som erstatter de udgående – for at holde sine vækstmål.

Movinn arbejder med en margin af tomgang af deres lejligheder. Det gør de for at imødekomme den fleksibilitet, der efterspørges. Movinn forsøger at holde tomgangen til under 10%, og havde i hele 2021 en tomgang på 10,5%. Her var tomgangen højere i første halvår grundet covid-19.

Foruden disse selskabsspecifikke risikofaktorer er der selvsagt også nogle generelle risikofaktorer. Emissioner kan udvande eksisterende aktionærer, sandsynligheden for dette beskrives ikke i prospektet, men selskabet guider med en positiv EBITDA, og har tidligere nævnt på diverse præsentationer, at de ikke har behov for at rejse yderligere kapital, medmindre større uforudsete opkøbsmuligheder opstår. Det betyder i denne sammenhæng, at Movinn som udgangspunkt kun skulle lave en emission for at accelerere væksten yderligere.

Lav likviditet er ligeledes en faktor, som man ikke kommer udenom på First North. I april har Movinn indgået en Market Maker aftale med Pareto Securities for at mindske spread mellem købs- og salgskurs.