Vi har løbende fulgt udviklingen på First North målt på Certified Advisor-niveau. Nu har vi gjort status for 2022, og en ny Certified Advisor indtager topplaceringen målt på kursudviklingen.

Opgaverne hos rådgiverne på First North må have set lidt anderledes ud gennem 2022 ift. årene forinden. Der har ikke været travlt med at notere nye selskaber, hvorfor fokus har været på at pleje og følge de selskaber, som allerede var noteret ved årets indgang. Kun Swiss Properties Invest er blevet noteret gennem 2022, hvor Baker Tilly har ageret som Certified Advisor.

Det er dog ikke fordi, at der ikke havde været selskaber at notere, hvis markedet havde tilladt det. Der har været snak om flere selskaber, som var på vej og klar til en IPO, men har været afventende grundet forholdene på kapitalmarkederne. Derfor har nogle af rådgiverne sandsynligvis også været beskæftiget med disse selskaber og klargøring til disse. Med 49 selskaber gennemgået har vi nu en ny Certified Advisor i top målt på kursudviklingen.

Ny Certified Advisor i toppen

Efter kun otte selskaber sluttede 2022 med en positiv kursudvikling, sluttede ingen af de 10 aktive Certified Advisors på First North DK i plus for året. En Certified Advisor var dog tæt på, og sluttede året med en gennemsnitlig kursudvikling på -1%. Dette var dog også kun på tre selskaber. Rådgiveren jeg henviser til, er Clearwater International, som rådgiver Donkey Republic, EgnsInvest og Jobindex, der oplevede en kursudvikling på hhv. 13%, -5% og -9%. Denne udvikling er desuden ekskl. udbytte, hvor Jobindex har udbetalt et relativt højt udbytte i løbet af 2022 og EgnsInvest et mindre udbytte. Lidt modsigende oplevede Donkey Republic et fald i antallet af aktionærer på Nordnet, mens EgnsInvest og Jobindex begge oplevede fremgang i antallet af Nordnet-aktionærer gennem året.

Det betyder, at Clearwater International målt på sine selskaber slutter året med en gennemsnitlig fremgang på 1 i antallet af Nordnet-aktionærer. Udover Clearwater International oplevede også Baker Tilly og Keswick Global en gennemsnitlig fremgang i antallet af Nordnet-aktionærer på hhv. 40 og 25 gennem året. De resterende syv Certified Advisors oplevede gennemsnitligt tilbagegang i antallet af Nordnet-aktionærer gennem året. Bemærk at jeg i min opgørelse har ekskluderet Swiss Properties Invest, da de ikke har været noteret gennem hele året.

Norden CEF eller Clearwater International?

Når vi snakker First North og rådgiverens rolle, er kursudviklingen selvfølgelig et vigtigt parameter. Man kan dog også argumentere for at for disse aktier, hvor handelsaktiviteten er meget begrænset, er handelsvolumen tæt på at være lige så vigtig som kursudviklingen. Hvis volumen var måleenheden, var Norden CEF i top for 2022 med en gennemsnitlig daglig volumen for sine selskaber på ca. 120k kroner (16 selskaber). Det er væsentligt bedre end de andre rådgivere, hvor Västra Hamnen indtager andenpladsen med et gennemsnit på knap 91k kroner, hvilket dog kun er fordelt på tre selskaber.

Det er særligt Shape Robotics, FOM Technologies og Scandinavian Medical Solutions, som er med til at trække volumengennemsnittet op for Norden CEF. Den gennemsnitlige daglige handelsvolumen er fundet ved at gange antal handlede aktier med lukkekursen en given dag gennem Excel, og her er Shape Robotics ifølge min opgørelse den mest handlede aktie på First North DK i 2022 efterfulgt af SPENN Technology og FOM Technologies.

Udviklingen fordelt på rådgiverne fremgår af billedet nederst, hvor selskaberne er inddelt efter hvilken rådgiver, de havde ved udgangen af året. Shape Robotics har først fra 2023 skiftet til Grant Thornton, og er derfor en del af Norden CEF i denne opgørelse. Hvis vi skal lave et overordnet billede, vil jeg personligt angive Norden CEF i toppen, når de med det klart største antal af selskaber kan nå den markant bedste volumen samt den anden bedste gennemsnitlige kursudvikling. Clearwater International blander sig dog også i toppen, og ville være sluttet året med et gennemsnitligt plus på kursudviklingen, hvis udbyttet var talt med i opgørelsen. Clearwater International har målt på sine selskaber dog en gennemsnitlig volumen, der er under gennemsnittet for First North.

Målt på kursudviklingen er Västra Hamnen i bunden, selvom de havde den anden højeste handelsvolumen. Baseret på opgørelsen vil jeg dog mene, at udviklingen er mest skuffende hos EY, der gennem året har opkøbt Tofte & Co. EY har den anden dårligste gennemsnitlige kursudvikling på -65% og samtidig den laveste gennemsnitlige volumen på blot 29k kroner. EY er desuden den fjerde største Certified Advisor på First North DK med fire selskaber.

Certified Advisor udvikling 2022