2cureX har i dag annonceret en række nye tiltag i deres investorkommunikation. Dette er som følge af den rivende udvikling, der er i selskabet, hvor 2023 kommer til at være et vigtigt år i mange henseender for 2cureX.

Det første tiltag, der allerede er aktivt, er en ny hjemmeside. Ifølge 2cureX reflekterer den nye hjemmeside bedre deres identitet, viden og ambitioner for fremtiden. Fremadrettet vil 2cureX sætte større fokus på investorkommunikation, hvilket hjemmesiden er første skridt på vejen til at opnå.

Der vil løbende blive lavet nyt indhold til de nye sektioner: CEO Blog, Medical Digests, og Scientific Articles. Herigennem ønsker 2cureX at holde investorerne bedre opdateret på markedet og udviklingen eksternt såvel som internt. Dette er med hensigt på at give investorerne en højere strategisk indsigt end tidligere. In Vitro Diagnostics er et meget komplekst marked, som kun forventes at blive mere komplekst over de kommende år, hvor udviklingen forventeligt kommer til at gå stærkt.

2cureX opererer med henholdsvis 2curex.com til investorerne og inditreat.com til potentielle kunder. Det er investorhjemmesiden, som er blevet opdateret på nuværende tidspunkt, og reflekterer ønsket om information og indblik i udviklingen hos 2cureX. Kundehjemmesiden forventes ligeledes at blive opdateret i løbet af de kommende måneder.