Odico er en af de populære danske vækstbørsaktier målt på antallet af aktionærer registreret på Nordnet. Aktien har dog haft en udfordrende tid på børsen.

For under tre år siden havde Odico mere end 3.000 aktionærer registreret på Nordnet. I dag er dette faldet til lidt over 2.200, hvilket gør, at Odico fortsat er blandt de fem mest populære danske vækstbørsaktier målt på antallet af aktionærer på Nordnet. Rejsen for Odico har dog været præget af udskiftninger i ledelsen, kapitaludvidelser og en nylig nedjustering under fire måneder efter den initiale guidance blev offentliggjort for indeværende regnskabsår.

Dette har medvirket til kursfald, hvor aktien i skrivende stund handles i kurs 0,42. Odico blev børsnoteret tilbage i sommeren 2018 med en tegningskurs på 8,8 kroner, hvorfor aktien siden da er faldet ca. 95%. Aktien har også kortvarigt været oppe over kurs 20.

Læs også: Seluxit-aktien fortsætter med at stige (+400% i år).

Ny person i spidsen

Personligt har jeg alene fulgt Odico fra sidelinjen de seneste år, og et af de temaer der har påvirket selskabet, har været udskiftninger i ledelsen. I april 2022 fik Odico en ny administrerende direktør, efter grundlægger og hovedaktionær, Anders Bundgaard valgte at stoppe. Anders Bundgaard var sammen med Odico og forhenværende bestyrelsesformand, Lars Baun, ligeledes indblandet i en retssag mod en tidligere kapitalejer, hvor de fik medhold. Måneden inden Anders Bundgaard stoppede som CEO, valgte selskabets CFO også at træde tilbage, hvorefter en interim CFO blev ansat, mens stillingen senere blev nedlagt.

Henrik Jacobsen var den nye direktør, som tiltrådte i april 2022, og efter mindre end to år i denne rolle, er han nu fortid i Odico. Ved udgangen af december 2023 fratrådte han nemlig stillingen, hvor COO Claus Gulbech blev udnævnt som interim administrerende direktør. I slutningen af januar meddelte Odico, at han nu er fastansat som CEO.

Claus Gulbech kom til Odico i slutningen af november 2023, hvorfor han ikke har været hos selskabet i lang tid. Han kom til som COO, og investorerne kan nu håbe, at han får vendt skuden og skaber noget stabilitet. Både for forretningen og selvfølgelig aktiekursen.

Kapitalrejsninger og nedjusteringer

Odico gennemførte i november 2023 en fortegningsemission, som blot blev tegnet 58%, hvilket var inklusiv forhåndstilsagn og garantitilsagn. I alt fik Odico tilført 8,0 mio. kroner før omkostninger, hvoraf 2,1 mio. kroner var garantitilsagnet og de resterende 5,9 mio. kroner var udnyttede tegningsretter og forhåndstilsagn.

Fortegningsemissionen var sandsynligvis ikke den succes, som Odico havde håbet på med en samlet tegning på 58%. DecideAct og BactiQuant lykkedes begge at gennemføre en fuldtegnet fortegningsemission omkring samme tidspunkt, mens Risk Intelligence lykkedes at hente 75,2% af udbuddet i deres fortegningsemission. I Odicos tegningsperiode meddelte selskabet også, at de ville igangsætte salgsprocessen af deres ejendom på Oslogade 1 i Odense. Tilbage i 2021 gennemførte Odico desuden også en fortegningsemission, som blev overtegnet og tilførte selskabet 45 mio. kroner før omkostninger til en tegningskurs på 9,35 kroner.

Meldingen ved seneste kapitaludvidelse var, at en succesfuld emission forventes at facilitere, at Odico når break-even i første halvår af 2025, hvilket ville medføre, at emissionen var den sidste kapitalforhøjelse før break-even. Hvorvidt emissionen var succesfuld, kan der være tvivl omkring, men break-even i første halvår 2025 vil være ganske positivt. Efter endnu en nedjustering fra Odico kan det dog have skabt usikkerhed blandt aktionærerne.

Tirsdag den 13. februar 2024 nedjusterede Odico sine forventninger til regnskabsåret 2023/24. Guidance for omsætningen blev fastholdt i intervallet 22-25 mio. kroner, men guidance for EBITDA blev sænket til -16 til – 20 mio. kroner mod tidligere ventet -2 til -5 mio. kroner. Det var altså en markant nedjustering for EBITDA, hvorfor Odico kommer til at brænde mange penge af i løbet af regnskabsåret, hvilket ifølge selskabet primært skyldes, at transformationen fra at være en udviklingsvirksomhed til også at være en produktionsvirksomhed har taget længere tid og været mere omkostningskrævende end forventet. Hvad det konkret indebærer, blev ikke yderligere uddybet. Odico har historisk nedjusteret flere gange. Allerede under et år efter børsnoteringen i juni 2019 måtte Odico nedjustere, hvilket selskabet igen gjorde i april 2020, oktober 2022, marts 2023, oktober 2023 og altså senest i februar 2024.

På den positive side meddelte Odico, at de fortsat oplever et stigende aktivitetsniveau i form af en øget salgs-pipeline på strategiske ordrer og kontrakter på flere af Odicos kerneforretningsområder. Det er også afspejlet af flere offentliggjorte ordrer, herunder en ordre på ca. 3 mio. kroner fra kunde i energisegmentet, som blev offentliggjort i januar 2024.

Fald i aktionærbasen

Usikkerheden på topposten, de løbende kapitaludvidelser og udvandinger samt kontinuerlige nedjusteringer har været en medvirkende årsag til, at aktien løbende har mistet aktionærer samtidig med, at aktiekursen har været faldende.

Jeg har fulgt udviklingen i antallet af Nordnet aktionærer for de danske vækstbørser siden sommeren 2021, og udviklingen fremgår af nedenstående graf. Den illustrerer den kontinuerlige tilbagegang i antallet af aktionærer, og på to år er antallet af Nordnet-aktionærer i Odico faldet med 16,3%. Jeg håber for de mange Odico-aktionærer, at selskabet formår at vende den fundamental udvikling, kommer tættere på break-even og at det vil afspejle sig i aktiekursen.

Disclaimer: Jeg har ikke aktier i Odico, og dette er hverken en anbefaling til at købe eller sælge aktier i Odico. Lav altid din egen research.

Odico udvikling i antal aktionærer Nordnet til feb-24