OrderYOYO har i dag offentliggjort en Trading Update for tredje kvartal, hvor selskabet har løftet sin konsoliderede ARR til 185 mio. kroner svarende til en vækst på 25% ift. samme periode sidste år.

På trods af svære markedsforhold fortsætter OrderYOYO med at tage markedsandele på alle sine nøglemarkeder. Fortsat fokus på profitabilitet betyder ligeledes, at selskabet ender med et positivt EBITDA på 1,9 mio. kroner kroner i tredje kvartal. OrderYOYO forventer, at de også vil levere et positivt EBITDA i fjerde kvartal.

Fusionen med app smart skrider frem efter planen, og har ligeledes resulteret i, at OrderYOYO har opjusteret sine forventninger to gange. Den 14. oktober opjusterede OrderYOYO senest sine forventninger, så de i dag forventer at nå en ARR på 185-200 mio. kroner ved udgangen af året med et EBITDA på -5 til 0 mio. kroner.

Ifm. dagens Trading Update har OrderYOYO desuden præsenteret sine forventninger til 2023, hvor selskabet forventer at fortsætte væksten. I 2023 forventer OrderYOYO at nå en ARR på 215-230 mio. kroner med et positivt EBITDA på 5-15 mio. kroner. Derudover forventer OrderYOYO at nå en omsætning på 190-205 mio. kroner i 2023 mod 140-155 mio. kroner i 2022. Årsagen til den væsentlig højere vækst i omsætningen sammenlignet med ARR skyldes, at app smart vil være en integreret del af OrderYOYO gennem hele 2023 mod kun seks måneder i 2022.