OrderYOYO blev børsnoteret i sommeren 2021, og blev solidt overtegnet til en tegningskurs på 13,6 kroner per aktie. Kort efter noteringen blev aktien sendt markant op, for derefter at falde helt tilbage til kurs 3,28 i slutningen af 2022.

På den måde kan man godt kalde OrderYOYOs børsrejse indtil nu for lidt af en rutsjebanetur, hvor aktien er blevet handlet markant op, for derefter at falde over 75% sammenlignet med tegningskursen, til nu at være tilbage tæt på niveauet omkring tegningskursen. Målt på markedsværdien er OrderYOYO i dag mere værd sammenlignet med tidspunktet for børsnoteringen, hvilket skyldes, at antallet af aktier er vokset, hvorfor aktien er blevet udvandet. I skrivende stund har OrderYOYO faktisk netop rundet en markedsværdi på 1 mia. kroner, og er det mest værdifulde selskab på First North DK. Aktien er til information i kurs 11,5 på tidspunktet, hvor jeg skriver denne artikel.

Kigger vi tilbage på OrderYOYOs mere end to års lange børsrejse, er den netop blevet anerkendt ved at være nomineret til Årets børsnoterede vækstvirksomhed 2023, for derefter at blive valgt som finalist sammen med Hove og Scandinavian Medical Solutions. Vinderen endte med at blive Scandinavian Medical Solutions, men alligevel var det en flot anerkendelse af udviklingen hos OrderYOYO.

Læs også: Årets børsnoterede vækstvirksomhed 2023.

Børsrejse med op- og nedture

I september 2021 nåede OrderYOYO et højdepunkt ved at ramme en lukkerekord i kurs 34. Lukkerekorden kom ikke så lang tid efter, at OrderYOYO allerede i august 2021 kunne annoncere sit første opkøb efter børsnoteringen i starten af juli 2021. OrderYOYO havde nemlig opkøbt tyske Happz, hvorfor selskabet kunne meddele markedet, at de trådte ind på det tyske marked et halvt år før beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen. Kort efter præsenterede selskabets et fint halvårsregnskab.

Få måneder efter måtte OrderYOYO dog nedjustere sine forventninger, og fra denne dag stoppede kursfesten. Aktien reagerede med et fald på først 32% for de efterfølgende dage at falde yderligere hhv. 12,7% og 6,3%, og fortsatte i en negativ trend i godt et helt år. Fra toppen i september 2021 i kurs 34, sluttede aktien i 2022 i kurs 3,88 – et fald på hele 88,6% i denne periode.

Kalenderåret skiftede nu til 2023, og med et stort fokus på høj inflation og deraf stigende renter, var det måske ikke i 2023, at man forventede vilde stigninger i vækstsegmentet på First North. Allerede den 3. og 4. januar i 2023 oplevede OrderYOYO-aktien dog stigninger på hhv. 10,9% og 21,2%, hvilket blev startskuddet til et indtil videre rigtig godt år for aktien. Efter en nedjustering kort efter børsnoteringen i 2021, kunne OrderYOYO i 2022 præsentere to opjusteringer, ligesom selskabet i 2023 også allerede har opjusteret sine forventninger to gange.

Det gode momentum med opjusteringer skyldes bl.a. en succesfuld opkøbsstrategi, hvor de i sommeren 2022 opkøbte app smart. Med dette opkøb blev Tyskland pludselig det største marked for OrderYOYO – det var altså et marked, hvor selskabet slet ikke var til stede ifm. børsnoteringen, men gennem børsmarkedet nu har sikret sig en solid position i Tyskland. I 2023 har OrderYOYO annonceret opkøbet af Kingfood, som er blandt de ledende virksomheder i Irland og UK inden for det asiatiske køkkensegment. Således har OrderYOYO gennemført tre opkøb siden børsnoteringen, og med selskabets strategi må det forventes, at OrderYOYO fortsat holder øje med potentielle opkøbsmuligheder i markedet.

På grafen nedenunder fremgår udviklingen i antallet af Nordnet-aktionærer (indekseret) på tværs af de danske vækstbørser siden juni 2021. OrderYOYO er markeret tydeligt med orange, hvor udviklingen også illustrerer en stor interesse i starten, der dog har udviklet sig i en nedadgående retning sidenhen, men stabiliseret sig en smule de seneste måneder.

Positivt EBITDA

Året 2023 har som jeg nævnte tidligere været præget af inflation og renter, hvilket har fået mange af vækstvirksomhederne til i højere grad at fokusere på bundlinjen, så de ikke brænder penge af og øger sandsynligheden for at skal ud at hente penge i et svært kapitalmarked. OrderYOYO har ligeledes i højere grad fokuseret på bundlinjen, hvilket har resulteret i, at alle måneder i årets første halvår var EBITDA-positive, hvilket aktiemarkedet har sat pris på.

I årets første halvår kunne OrderYOYO således præsentere et positivt EBITDA-resultat på 9,0 mio. kroner samt en ARR ved udgangen af juni på 246 mio. kroner. Dermed er OrderYOYO godt på vej til sin guidance mod at nå en ARR på 250-260 mio. kroner og et EBITDA på 15-20 mio. kroner. I skrivende stund er OrderYOYO-aktien steget tæt på 200% i 2023, og med en kurs på over 11 nærmer aktien sig tegningskursen på 13,6 kroner.