Penneo har her til morgen leveret regnskab for tredje kvartal af 2021.

Her fremgår det, at selskabet i slutningen af tredje kvartal har en ARR på 50,2 mio. kroner svarende til en vækst på 53% sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Den såkaldte ARPA, som står for den gennemsnitlige omsætning per kunde steg samtidig 24%, hvilket betyder, at Penneo tjener mere på sine kunder. Desuden har selskabet en ARR churn på 3% i kvartalet. ARR churn beskriver, hvor gode virksomheden er til at fastholde sin eksisterende ARR.

Penneo fastholder forventningerne, som blev nedjusteret tidligere på måneden, som lyder på en ARR i intervallet 54-57 mio. kroner svarende til en vækst på 46-54%. I 2022 stræber Penneo efter at nå en ARR-vækst på 40-60%, hvilket blandt andet afhænger af at fremskaffe kapital inden udgangen af Q1 2022, en fortsat lav ARR churn, fortsat højt engagement på platformen og at kunne skaffe nye kunder på tværs af brancher og markeder.

Planen om at hente yderligere kapital på om mod 100 mio. kroner går frem som planen, og kapitalen skal bl.a. investeres i salg, produktudvikling og yderligere internationalisering.