Re-Match blev børsnoteret i december 2021, men er allerede nu ude at fortælle, at deres hensigt er at afnotere aktien som følge af en finansieringsplan for selskabets fremadrettede drift.

Re-Match har meddelt, at venturefonden Verdane og kapitalfonden Nordic Alpha Partners, der i forvejen er hovedaktionær, vil overtage selskabet til 7 kroner per aktie, og at selskabet i den forbindelse vil lade sig afnotere. Det skyldes selskabets finansieringsplan, hvor de ikke mener, at børsvejen giver mulighed for at finansiere selskabet fremadrettede drift. Re-Match skriver følgende i dagens selskabsmeddelelse:

”Provenuet fra Re-Matchs børsnotering i 2021 har ikke været tilstrækkeligt til at opnå profitabilitet og ekspandere aktiviteterne til USA, primært på grund af øget cash burn fra driften, herunder på grund af de stigende energipriser og uforudsete kapitaludgifter. I lyset af den generelle negative udvikling på aktiemarkedet, herunder betydelige fald i aktiekurserne og reduceret markedslikviditet, især for mindre ikke-profitabilitet virksomheder, siden selskabets børsnotering på Nasdaq First North Premier Growth Market, anses det for urealistisk at udnytte Re-Matchs børsnoterede platform til at tilvejebringe kapital til fortsat gennemførelse af Selskabets ekspansionsplan.”

Tidsplanen

Tidsplanen er som følger:

  • marts blev meddelelsen offentliggjort. Samme dag annoncerede selskabet, at de første 35 mio. kroner blev tilført selskabet i en rettet emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.
  • marts forventes en ekstraordinær generalforsamling (dato ikke 100% fastlagt) efterfulgt af næste rettede emission, der sikrer selskabet 14,6 mio. kroner.
  • Senest den 31. marts forventes tilbudsdokumentet og den officielle start på tilbudsperioden. Der er på nuværende tidspunkt kun fremlagt en plan, og ikke afgivet et officielt bud til aktionærerne, som jeg læser teksten.

Aktionærerne skal tage stilling til opkøbstilbuddet, hvor de forventes at blive tilbudt kurs 7 eller en 1:1 ombytning til ny udstedte aktier i tilbudsgiver. Kurs 7 er en præmie på 9,9% ift. gårsdagens lukkekurs og en præmie på 3,3% ift. den volumenvægtede gennemsnitspris de seneste 30 handelsdage. Tilbudsperioden kører op til 4 uger, hvor resultatet herefter offentliggøres. Selskabet vil modtage yderligere kapital, når opkøbet er gennemført.

Gennemførelsen af det offentlige købstilbud vil være betinget af visse forhold, herunder godkendelse fra mindst 90% af selskabets udstedte og udestående aktiekapital og stemmerettigheder samt myndighedsgodkendelser. Per dags dato har tilbudsgiver modtaget uigenkaldelige tilsagn om erhvervelse af aktier i Re-Match fra aktionærer, der repræsenterer ca. 89% af de udstedte og udestående aktier i Re-Match, hvorfor der er stor sandsynlighed for, at de 90% opnås.