FOM Technologies har ifm. udarbejdelsen af årsrapporten for 2022 tilrettet sine forventninger til årets omsætning og EBITDA.

FOM Technologies har tidligere udmeldt et omsætnings guidance interval på 46-50 mio. kroner. Nu forventer selskabet, at omsætningen lander på 52-54 mio. kroner. Tidligere var forventningen til EBITDA på 1-3 mio. kroner, hvilket nu er opjusteret til 3,0-3,5 mio. kroner.

Værdien af selskabets igangværende arbejde (IGVA) har under udarbejdelsen af årsregnskabet vist sig at være for konservativt estimeret efter den nye regnskabspraksis (IFRS), som selskabet har valgt at aflægge regnskab efter. Denne ændring påvirker både omsætning og indtjening positivt. Revideret årsregnskab for 2022 efter IFRS-standarder forventes fortsat at blive offentliggjort onsdag d. 8. marts 2023 efter markedets lukning.