Det er et generelt tema for vækstbørsaktierne, at handlen med aktierne er relativ lav sammenlignet med de fleste hovedbørsselskaber. Men hvor meget handles de egentligt om dagen?

I dag har vi 51 virksomheder noteret på First North DK. I 2022 har vi kun set en børsnotering, hvorfor handelslikviditeten på First North i år ikke er blevet spor påvirket af den øgede handelsaktivitet, vi som regel ser ifm. en børsnotering. Derfor afspejler årets handelsaktivitet meget godt den ”rå” handelsaktivitet, der ikke påvirkes af kortsigtede IPO-investorer.

I 2021 blev likviditeten i høj grad påvirket af, at der blev handlet for store beløber på aktiernes første handelsdage. Derudover var der generelt en højere risikovillighed i markedet, hvorfor aktierne var væsentlig mere omsættelige sidste år. Det har gjort mig nysgerrig på, hvor mange penge der egentligt er i omløb på First North markedet i Danmark på en normal handelsdag i 2022.

Læs også: Unik fordel på vækstbørsen på vej væk?

Handel på First North DK

Der kan være mange relevante ting at dykke ned i, når vi snakker handelslikviditet. Det gælder både selskabsspecifikt og markedsspecifikt. I et datasæt har jeg opsat alle aktierne på First North DK til og med d. 18. oktober 2022, og beregnet alle aktiernes daglige handelslikviditet målt på antallet af omsatte aktier ganget med lukkekursen. Swiss Properties Invest er med i opgørelsen, selvom de ikke har været noteret hele året. Derudover blev aktien ikke synderligt påvirket af føromtalte IPO-investorer. Audientes og Penneo er ikke med, da de er skiftet væk fra First North.

Beregner vi den selskabsspecifikke gennemsnitlige daglige handelslikviditet for derefter at plusse dem sammen, kan vi finde frem til den samlede gennemsnitlige daglige likviditet på First North DK. Ifølge mit datasæt er det samlede gennemsnit på 4,05 mio. kroner. Det kan umiddelbart lyde af meget, men fordeler vi pengene ud på de 51 aktier, svarer det til et gennemsnit på 79,5t kroner.

I aktieverdenen er stort set alt relativt. Aktiekurser måles ift. andre aktier, multipler måles ift. sektoren, væksten måles ift. forventningerne, vores afkast måles ift. et benchmark og snakker vi likviditet måles det som regel overfor det generelle børsmarked, peers eller den historiske handelslikviditet. Jeg vil forsøge at sætte likviditeten i lidt forskellige perspektiver.

Det første og mest oplagte at sammenligne med vil være sidste år, altså 2021. Det vil dog blive så påvirket af de første handelsdage, at det i mine øjne ikke giver mening at sammenligne direkte fra et markedsperspektiv. Det ville give bedre mening, når man kigger på den selskabsspecifikke udvikling i likviditeten.

Det kunne dog være relevant at sammenligne likviditeten med f.eks. Penneo og GreenM, som begge har historik fra First North, men i dag handles på hovedbørsen. Penneo og GreenM har ifølge mit datasæt haft en gennemsnitlig daglig likviditet på hhv. 784t kroner og 111t kroner. Begge aktier har dermed oplevet en højere likviditet end gennemsnittet på First North, hvor særligt Penneo stikker af.

Spotlight DK-aktierne ekskl. Audientes har i 2022 oplevet en gennemsnitlig daglig likviditet på 216t kroner i samme periode. Spotlight har dermed oplevet en væsentlig højere handel end First North, hvilket trækkes op af meget handel i særligt CS MEDICA, Freetrailer og DanCann Pharma. Overordnet handles der dog for flere penge på First North DK, da der er væsentligt flere selskaber noteret på First North DK sammenlignet med Spotlight DK.

Når det så er sagt, er jeg faktisk personligt en smule overrasket over, at der handles for over 4 mio. kroner om dagen på First North. First North er særligt drevet af private investorer, og har været igennem en del turbulens. Det er selvfølgelig påvirket af enkelte aktier, som i høj grad trækker gennemsnittet op eller ned.