SameSystem operer indenfor et marked, der kaldes Workforce Management (WFM). WMF-markedet i Europa estimeres til at vækste gennemsnitligt 11,2% om året frem mod 2026, og det europæiske WMF-marked udgør mere end 30% af det globale marked.

Der er store forskelle på størrelsen af virksomheder, som efterspørger en WMF-løsning. Derfor udgjorde de 20 største kunder ved børsnoteringen 34,9% af den samlede ARR for SameSystem.

Det er blandt andre kunder som Bestseller og Ikea, som er med til at udgøre denne store del af SameSystems ARR. Deres indflydelse forventes at blive mindre i takt med, at SameSystem får tilgang af flere nye kunder. Per 30. juni have SameSystem i alt 776 kunder fordelt på 21 lande.

Konkurrencesituationen tages meget alvorligt hos SameSystem. Den vurderes til at være en af de risikofaktorer, som er mest aktuelle. En løsning lignende SameSystems estimeres at ville tage 3-4 år for 20-30 personer, som besidder en stor viden indenfor industrien, at udvikle. Derfor mener SameSystem ikke, at det har stor indflydelse på deres forventede vækst.

SameSystem har haft en gennemsnitlig årlig vækst indenfor antal kunder på 23% fra 2011/12 frem til 31. maj 2021. Det forventes at fortsætte fremadrettet, hvor SameSystem allerede i Q3 har leveret en vækst på 20% fra årets afslutning i 2019/2020.

SameSystem guider med en vækst på 39% i ARR for indeværende regnskabsår, ved afslutningen på Q3 (30. juni 2021) kunne SameSystem rapportere en vækst på 26,9%. I kvartalet kunne selskabet ligeledes berette om en lav churn på 3,3%.