SameSystem har i dag offentliggjort regnskab for tredje kvartal af det skæve regnskabsår 2022/23. Regnskabet viste fortsat omsætningsvækst, et positivt EBITDA-resultat, mens selskabet også annoncerede sin guidance for det kommende regnskabsår 2023/24.

SameSystem omsatte i tredje kvartal (1. april – 30. juni 2023) for 12,2 mio. kroner svarende til en vækst på 9,9% ift. samme periode sidste år. Dermed har selskabet i årets første tre kvartaler omsat for 35,9 mio. kroner svarende til en vækst på 14,8%. Målt på EBITDA realiserede SameSystem et resultat på 1,1 mio. kroner i kvartalet mod -7,0 mio. kroner i samme periode sidste år. Efter årets første tre kvartaler har SameSystem således realiseret et EBITDA på -1,3 mio. kroner. Det er desuden første gang siden første kvartal 2020/21, at SameSystem leverer et positivt EBITDA.

SameSystem har gennemført en række strategiske tiltag det seneste år, hvilket bl.a. afspejles i udviklingen i antallet af medarbejdere, der som et led i omkostningsoptimeringen er faldet fra 104 medarbejdere den 30. juni 2022 til 65 medarbejdere den 30. juni 2023. I samme periode har SameSystem oplevet en tilgang i antallet af kunder fra 1.096 kunder til 1.117 kunder på tværs af de seks lande, hvor selskabet er til stede. De 1.096 kunder var dog før en churn oprydning af kunder i juni 2023, hvor 76 kunder blev taget ud af kundedatabasen, og den reelle netto-tilgang af kunder er derfor 97 i perioden.

For regnskabsåret 2022/23, der afsluttes om ganske få dage ved udgangen af september 2023, fastholder SameSystem sine tidligere udmeldte forventninger om at nå en omsætning på 47,3-49,4 mio. kroner svarende til en vækst på 10-15%, mens selskabet forventer at nå et EBITDA på -3 til 0 mio. kroner. I det næste regnskabsår, der starter den 1. oktober 2023, forventer SameSystem at nå en omsætningsvækst på 12-15% og levere et positivt EBITDA på 6-9 mio. kroner.

Tidligere på måneden forlængede SameSystem desuden sin aftale med Bestseller med fem år. Aftalen repræsenterede en samlet værdi på 35-40 mio. kroner med mulighed for yderligere opsalg.