Swiss Properties Invest gik på børsen i sommeren sidste år, og blev den eneste børsnotering på de danske vækstbørser i 2022.

Efter børsnoteringen har Swiss Properties Invest haft snuden i sporet, og ifølge virksomhedens hjemmeside har Swiss Properties Invest allerede syv ejendomme i porteføljen mod kun en ejendom på tidspunktet for børsnoteringen. Den første ejendom blev købt i starten af 2022, og er beliggende i byen Nänikon i Zürich. Ifølge børsprospektet udgjorde den første ejendom en årlig lejeindtægt på 397.000 CHF svarende til knap 3,1 mio. kroner i nuværende valutakurser.

Den anden ejendom blev tilføjet til porteføljen i oktober 2022, mens to yderligere blev købt i november 2022 og den femte ejendom blev købt i december 2022. Disse fem ejendomme blev dermed købt sent på året, og nåede ikke at bidrage så meget til regnskabsåret 2022. De sidste to ejendomme blev købt i januar 2023, hvorfor regnskabsåret 2023 er væsentligt anderledes end 2022 for Swiss Properties Invest, idet selskabet har væsentligt flere ejendomme, der bidrager gennem hele regnskabsåret.

I prospektet fra børsnoteringen sidste år beskrev selskabet, at de forventede at købe og drive 6-8 ejendomme to år efter børsnoteringen. Med syv ejendomme i porteføljen allerede under et halvt år efter børsnoteringen, har Swiss Properties Invest dermed levet op til denne forventning langt før tid.

Alle selskabets ejendomme er relativt store erhvervsejendomme, hvor den mindste ejendom har et udlejningsareal på 2.671 kvadratmeter og den største har et udlejningsareal på 5.923 kvadratmeter. Den største ejendom mål på kvadratmeter til udlejning fremgår af billedet, og udlejes til Tony Brändle AG. Jævnfør prospektet er det planen at opkøbe yderligere ejendomme i 2027, 2031, 2034, 2037 og 2040, hvorfor selskabet arbejder med en langsigtet strategi omkring ejendomme i Schweiz. I det netop offentliggjorte halvårsregnskab fremgik det, at selskabet arbejder på at gennemføre en kapitalforhøjelse, der kan sikre selskabet op mod 241,4 mio. kroner.