SameSystem har i dag leveret regnskab for første kvartal af selskabets skæve regnskabsår.

I regnskabet fremgår det, at selskabet ved udgangen af december 2021 nåede en ARR på 46,5 mio. kroner svarende til en vækst på 41,8% sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Ved udgangen af december havde SameSystem 918 kunder fordelt over 24 lande.

Gennem kvartalet af SameSystem løftet salget til eksisterende kunder med 3,2% og haft et churn på 5,2%. Churn beskriver, hvor god virksomheden er til at fastholde deres eksisterende ARR, hvorfor man sigter efter en så lav churn som muligt. I takt med at SameSystem har skaleret forretningen, er det naturligt at se en højere churn. Selskabet har dog også været påvirket af Covid-19, hvor nogle forretninger er lukket.

Positivt er det, at SameSystem fastholder sin nuværende guidance, og dermed også fastholder den guidance, som de præsenterede ifm. børsnoteringen. SameSystem guider med at nå en ARR på 59,5 mio. kroner ved udgangen af regnskabsåret, som løber til slutningen af september 2022. Jævnfør strategien sigter SameSystem efter at nå en ARR på 85,2 mio. kroner ved udgangen af september 2023.

Gennem kvartalet har SameSystem desuden taget flere initiativer for at accelerere salget og introduceret flere produktopdateringer, der gør brugeroplevelsen bedre. Det har resulteret i 114 nye kunder gennem kvartalet svarende til en vækst på 20% sammenlignet med seneste kvartal, hvor SameSystem hentede 95 nye kunder. Sammenlignes der YoY svarer det til en vækst på flere hundrede procent, da SameSystem i samme periode sidste år hentede 20 nye kunder.