Scandion Oncology leverede i går regnskab for andet kvartal. Her er fokus særligt rettet mod selskabets udvikling gennem kvartalet.

Igennem kvartalet har Scandion været ude at hente kapital. Her lykkedes det selskabet at hente omtrent 75 mio. SEK før transaktionsomkostninger. Pengene bliver blandt andet brugt på at udvide deres CORIST studie, hvor potentialet for lægemidlet SCO-101 kan fordobles.

Foruden udvidelsen af studiet, skal pengene også bruges til at udvide Scandions pipeline, hvor Iolanda Micco er blevet ansat som chef for medicinal kemi. Her skal hun screene de mere end 800 analoger i Scandions bibliotek. Screeningen kan gøre det muligt for Scandion at finde egnede kandidater til videre udvikling. Pengene sikrer desuden driften ind i 2024.

Efter periodens afslutning har Scandion givet en opdatering på deres to studier, CORIST og PANTAX. I CORIST studiet kunne Scandion meddele, at de har fået tilladelse til at udføre del 3 og 4 af deres fase 2 studie, hvor del 3 forventes at blive iværksat i løbet af tredje kvartal 2022.Scandion forventer desuden at kunne offentliggøre overordnede data for fase 2 studiet i løbet af tredje kvartal 2022.

I PANTAX studiet kunne Scandion berette om en højere tolerance end forventet. Det øgede toleranceniveau medfører, at data fra fase 1b studiet først forventes i første halvår af 2023.