Scandion Oncology er finansielt kommet godt igennem 2021, hvor de holdt alle budgetter som følge af en god styring af organisationen.

Det betyder også, at Scandion fortsat forventer at have en stor nok kontantbeholdning til driften i hele 2022 samt et stykke ind i 2023.

Gennem 2021 har Scandion oplevet positive resultater fra deres CORIST-studier og opnået godkendelser for at udvide de kliniske forsøg for både CORIST og PANTAX. Det skaber grundlag for, at Scandion forventer at kunne offentliggøre data fra begge studier i Q2/Q3 2022.

CORIST studiet omhandler behandling af metastatisk tyktarmskræft i kombination med FOLFIRI, som er en form for kemoterapi. Det lykkedes Scandion at finde en sikker mængde at give patienterne gennem første del af fase 2 studierne. Scandion har derfor kunnet gå videre til anden del af fase 2 studierne.

PANTAX-studiet omhandler behandling af bugspytkirtelkræft i kombination med nab-paclitaxel og gemcitabine, som er de mest almindelige behandlingsformer i 1st og 2nd line behandling. Grundet udfordringer med patientrekrutteringen til studiet blev offentliggørelsen af data fra studiet udsat til Q2/Q3 2022.

Der eksisterer på nuværende tidspunkt ikke nogen produkter, der bekæmper kemoterapi resistens. Scandion har gennem CORIST-studiet mulighed for at blive en ledende global aktør indenfor dette område, hvor de kan blive de første til at bevise proof of concept ift. at bekæmpe kemoterapi resistens.

Organisationen består på nuværende tidspunkt af 15 ansatte, hvoraf 73% har en kandidatgrad eller PH.D. Opbygningen af organisationen er vigtig for Scandion, hvorfor der er stort fokus på at få ansat dygtige fagfolk og sørge for, at de trives i arbejdsmiljøet. Det har også resulteret i en næsten ligelig fordelt kønsfordeling, hvor 47% er kvinder mens 53% er mænd.