I sidste uge delte jeg et opslag og et blogindlæg på vores hjemmeside med fokus på Seluxit, der har fået en mystisk start på året med markante kursudsving, og nu er oppe med over 400% i år.

Efter jeg skrev dette indlæg i sidste uge, har aktien altså fortsat sine vilde udsving i opadgående retning, og i mellemtiden har selskabet også præsenteret halvårsrapport for det skæve regnskabsår 2023/24. Aktien steg 24,44% dagen inden for regnskabet, mens aktien oplevede en stigning på 4,17% på dagen for regnskabet, og de efterfølgende dage har oplevet stigninger på hhv. 42,86% og 41,00%. Dette er endda sket under relativ høj handelsvolumen.

Derfor kan man af naturlige årsager spørge sig selv, om dette regnskab retfærdiggør så markante stigninger, nu når jeg selv tidligere har vurderet, at nyhedsstrømmen op til regnskabet ikke retfærdiggjorde de enorme kursstigninger, som vi allerede så inden regnskabet.

For at gå direkte til konklusionen, var der for mig at se ikke noget i halvårsregnskabet, der retfærdiggjorde de høje kursstigninger, som aktien oplever lige nu. Det eneste der kunne retfærdiggøre det, skulle være, at aktien var utroligt lavt værdiansat ved årsskiftet, hvilket man selvfølgelig aldrig skal udelukke, da det er en subjektiv vurdering. Men i første halvår oplevede Seluxit en tilbagegang i omsætningen til 1,9 mio. kroner mod 2,1 mio. kroner i samme periode sidste år, mens de oplevede en lille fremgang på EBITDA til -1,9 mio. kroner mod -2,3 mio. kroner i samme periode sidste år. Seluxit er fortsat optimistiske for helåret, hvor de fastholdte forventningerne om en omsætning på 10-13 mio. kroner med et EBITDA på -1 til 2 mio. kroner, hvilket kræver solid vækst i andet halvår.

Behov for kapital

Seluxit beskriver desuden i halvårsrapporten, hvilket er væsentligt at bemærke, at de har behov for at styrke kapitalberedskabet, hvor likviditetsberedskabet per 31. december 2023 udgjorde 0,6 mio. kroner. Det er ikke nærmere beskrevet, hvordan Seluxit har til hensigt at skaffe kapital, men det kan altså få en væsentlig rolle ift. den kortsigtede udvikling for selskabet. Derudover skal man ikke udelukke, at Seluxit er en kandidat til en kommende afnotering, hvilket var et tema på selskabets generalforsamling tilbage i oktober.

I den anledning spurgte en aktionær, hvor mange omkostninger selskabet årligt har til at være børsnoteret samt hvorvidt det fortsat er attraktivt for Seluxit at være børsnoteret. Seluxit har årlige omkostninger for ca. 600.000 kroner relateret til at være børsnoteret, og ift. hvorvidt det fortsat er attraktivt at være børsnoteret, kommer Seluxit ind på mulighederne for at få tilført ny kapital, som selskabet allerede på dette tidspunkt grundigt undersøgte. Seluxit havde dog ikke et endeligt svar på, om det fortsat er attraktivt at være børsnoteret, og beskrev, at de vil orientere markedet, når og hvis de tager en beslutning.

Derfor står Seluxit lige nu i en situation, hvor det er væsentligt at skaffe kapital på den ene eller anden måde. Enten kan Seluxit benytte nuværende aktieoptur til at hente penge, og dermed benytte de muligheder aktiemarkedet medfører, eller søge andre muligheder, der kan ende med, at Seluxit vælger at lade sig afnotere. Begge dele bør være væsentligt at overveje, når man kigger på Seluxit som investeringscase.