Som tidligere annonceret overtog Shape Robotics ejerskabet af den Rumænske distributør StoryKids fra september 2021, og udvidede derved sit forretningsområde til også at inkludere levering af turn-key teknologilokaler til undervisning, såkaldte SmartLabs.

Den meget positive udvikling i det Rumænske SmartLab projekt er baggrunden for den seneste ordre på 100 SmartLabs svarende til ca. 60 mio. kroner og deraf følgende opjustering af omsætningen til forventet 60-70 mio. kroner i 2022.

Da udviklingen i Rumænien har udviklet sig langt bedre og hurtigere end forudsat, er parterne blevet enige om at justere vilkårene for opkøbet af StoryKids. Den nye aftale opjusterer det oprindelig aftalte maksimum for vederlagets størrelse fra 1.2M Euro til ca. 2M Euro. Vederlaget, der er resultatafhængigt, tilfalder den oprindelige ejerkreds fra StoryKids og udbetales i en periode indtil 2026 i form af aktier eller kontanter. Det er forudsat at den oprindelige ejerkreds fortsætter som daglig ledelse i den Rumænske afdeling af Shape Robotics.

Shape Robotics forventer at skulle levere 1.175 SmartLabs i Rumænien i de kommende 2-3 år.