Shape Robotics meddeler i dag, at Undervisningsministeriet i Rumænien i går offentliggjorde listen over skoler, der er erklæret støtteberettigede til finansiering af de såkaldte SmartLabs under Rumæniens National Recovery and Resilience Plan.

Af listen fremgik det, at der er godkendt 1.122 SmatLabs med et samlet indkøbsbudget ekskl. moms til skolerne på 117 mio EUR svarende til 870 mio. kroner. Implementeringen skal være afsluttet inden den 31. marts 2025.

Shape Robotics har sammen med INACO udviklet en version af ét ”SmartLab” med et bredt spektrum af state-of-the-art teknologisk udstyr, såsom selskabets modulære undervisningsrobot Fable, 3D printere, og VR-briller, samt undervisningsmateriale. SmartLab projektet i Rumænien, har været én ud af flere strategiske fokusområder for Shape Robotics siden medio 2021. Konceptet har været idégrundlag for flere andre skræddersyet variationer, promoveret som ”STEAM-Labs”.

Som en del af selskabets globale salgsstrategi baseret på partnerskaber har Shape Robotics adgang til et distributionsnetværk i Rumænien der varetager salg, installation og support hos slutkunderne (skoler, universiteter mv.).

Selskabet har derfor ikke oplysninger om, hvornår skolerne vil begynde at foretage indkøb hos integratorer og distributører af de løsninger, der opfylder Undervisningsministeriets minimumsspecifikationer for produkter i et SmartLab – ligesom selskabet heller ikke endnu er bekendt med hvor mange SmartLabs, der indeholder produktløsninger som Shape Robotics enten producerer eller distribuerer. Selskabet vil dog orientere markedet løbende i overensstemmelse med gældende oplysningsforpligtelser.