Shape Robotics udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Tegningsperioden løber fra den 15. marts til og med den 28. marts, men svarfrist er for flere pengeinstitutter/platforme i morgen torsdag klokken 12.

Det betyder, at du senest i morgen klokken 11.59 skal angive, om du ønsker at anvende dine tegningsretter. Hvis ikke du har svaret, vil din platform/pengeinstitut undersøge mulighederne for at lade andre udnytte tegningsretterne eller forsøge at sælge dem. For hver aktie du ejede den 13. marts, er du tildelt en tegningsret, og du skal bruge fem tegningsretter for at tegne en ny aktie. De nye aktier udbydes i kurs 18.

Udbuddet vil maksimalt tilføre Shape Robotics et bruttoprovenu på ca. 37,7 mio. kroner, hvoraf selskabet skønner at omkostningerne relateret til udbuddet er på ca. 0,8 mio. kroner, hvorfor selskabet vil modtage ca. 36,9 mio. kroner efter omkostninger, hvis de henter maksimaludbuddet. Minimumsudbuddet udgør ca. 25,0 mio. kroner.

Ved fuldtegning af fortegningsemissionen anses selskabet at være i stand til at kunne påbegynde sin vækststrategi med lokale teams og fast driftssted i to lande i 2023, hvorimod en lav tegning (minimumstegningen) medfører, at selskabet vil være nødsaget til at udskyde sin markedsentré i yderligere ét land til 2024, eller så snart det er muligt.

Du kan læse mere om udbuddet af de nye aktier her.