Shape Robotics meddelte i går aftes, at de udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Shape Robotics udsteder minimum 1.390.000 nye aktier og maksimalt 2.092.523 nye aktier til en kurs på 18 kroner per aktie. Bruttoprovenuet ved gennemførelse af minimumsudbuddet vil udgøre 25,02 mio. kroner, mens bruttoprovenuet ved maksimumudbuddet vil udgøre 37,67 mio. kroner.

Perioden hvor de nye aktier kan tegnes, løber fra onsdag den 15. marts 2023 kl. 9.00 til tirsdag den 28. marts 2023 kl. 17.00. Cirka 45 % af minimumsudbuddet svarende til 11,3 mio. kroner er på nærmere angivne betingelser sikret ved forhåndstilsagn fra en af selskabets største aktionærer for et tegningsbeløb på ca. 2,5 mio. kroner, og ved en tegningsgaranti på tegning af yderligere aktier for et tegningsbeløb på knap 8,8 mio. kroner. Derudover har et selskab kontrolleret af selskabets CEO og salgsdirektør afgivet bindende tegningstilsagn om udnyttelse af tildelte tegningsretter for knap 100.000 kroner.

Ved fuldtegning af fortegningsemissionen anses selskabet at være i stand til at kunne påbegynde sin vækststrategi med lokale teams og fast driftssted i to lande i 2023, hvorimod en lav tegning (minimumstegningen) medfører, at selskabet vil være nødsaget til at udskyde sin markedsentré i yderligere ét land til 2024, eller så snart det er muligt.

Shape Robotics er en dansk EdTech-virksomhed, der tilbyder digitale og teknologiske færdigheder til grundskoleelever, og fremmer livslang interesse og underviser i grundlæggende naturvidenskabelige færdigheder i en tidlig alder. Gennem selskabets STEAM-løsninger (Science-Technology-Engineering-Arts-Math) og grundlæggende robotteknologi lærer unge elever introducerende programmering, robotteknologi og AI i et miljø, der fremmer problemløsning og teamwork, færdigheder, der vil være nyttige, uanset hvilken erhvervsmæssig karriere eleven vil få senere.

Du kan læse meget mere om det kommende udbud af nye aktier i gårsdagens selskabsmeddelelse.