I sidste måned vedtog regeringen at ændre skattereglerne på aktier, som f.eks. er noteret på First North eller Spotlight. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvis du har aktier på disse ikke-regulerede markeder.

Ændringen betyder, at skattereglerne for First North, Spotlight og andre multilaterale handelsfaciliteter fra 2024 vil være de samme som på hovedbørsen. Det har både en negativ og positiv effekt, hvor vi som investorer mister muligheden for at trække tab fra i anden indkomst såsom lønindkomst, mens reglerne omvendt bliver mere simple, idet skattereglerne for de ikke-regulerede børser og hovedbørsen bliver ens.

Læs også: Hovedbørs-effekten giver kursstigninger til mindre aktier.

Mest negativt

Personligt synes jeg ikke, at det positive ved skatteændringen opvejer det negative. Efter mange investorer har oplevet relativt store tab på de mindre vækstbørsaktier, er det en fordel at have muligheden for at kunne trække tab fra i anden indkomst, som man ikke kan med aktier på hovedbørsen, hvor tab kun kan trækkes fra i aktiegevinster. Den mulighed synes jeg til dels også er fair, når man som privat investor påtager sig en højere risiko ved at investere i de små aktier, der ofte opsøger en mindre børs for at få kapital til vækst.

På den anden side har jeg også oplevet, hvordan de nuværende skatteregler kan skabe forvirring blandt mange private aktionærer. Denne forvirring vil nu forsvinde.

Du kan sælge i 2023, hvis du vil udnytte nuværende regler

Skatteændringen kan potentielt få indflydelse på aktiernes udvikling i december 2023. Vi er allerede bekendte med januar-effekten, som dækker over, at aktierne kan have en tendens til at stige i januar, efter nogle sælger ud af tabsgivende aktier i december for at modregne i skat. Odico er bl.a. en aktie, som de seneste år virker til at have været udsat for januar-effekten.

I 2023 kan skatteændringerne for First North og Spotlight styrke januar-effekten, da nogle sandsynligvis vil sælge ud af sine tabsgivende aktier på First North eller Spotlight for at udnytte nuværende mulighed for at trække tab fra i lønindkomst. Ændringen vil nemlig først gælde fra 2024, hvorfor man kan nå at udnytte fordelen.

Regeringens vedtagelse om at ændre skattereglerne kan dermed få en indflydelse på aktiernes udvikling den kommende tid. På Folketingets hjemmeside beskrives, at forslaget bl.a. har til formål at sikre, at skattereglerne understøtter en forudsigelig, rimelig og fair beskatning af investeringer i aktier, investeringsbeviser og andre værdipapirer m.v., samtidig med at reglerne gøres så enkle og administrerbare som muligt for både udbydere, investorer og Skatteforvaltningen.

Alt i alt vil jeg give regeringen ret i, at ændringen gør beskatningen mere administrerbar, mens det i sidste ende nok også er en fair ændring. Det har blot været en glædelig fordel at have mulighed for at trække tab fra i anden indkomst, som vi nu må undvære fra 2024 og frem.