Scandinavian Medical Solutions har i dag annonceret salget af en Siemens MRI-scanner til en europæisk kunde.  

Med dagens ordre har Scandinavian Medical Solutions således annonceret 12 nyheder vedrørende salg og aftaler over 2 mio. kroner i regnskabsåret 2023/2024 (1. oktober 2023 til 30. september 2024). Disse 12 ordrer har en samlet værdi på 33.5-50,0 mio. kroner, hvoraf en af ordene var en flerårig aftale til en samlet værdi på over 8,5 mio. kroner.

Den solgte scanner blev lastet sent onsdag eftermiddag, og transporten ned gennem Europa er således begyndt. Salget udgør et beløb større end 2 mio. kroner, og offentliggøres derfor i henhold til selskabets informations – og kommunikationspolitik. Ordren ligger inden for intervallet 2,0-3,5 mio. kroner. Ordren ændrer ikke på tidligere udmeldt guidance for omsætning og EBITDA i regnskabsåret 2023/2024.