Scandinavian Medical Solutions kunne i går efter markedsluk opjustere sine forventninger for regnskabsåret 2022/2023.

Ifm. selskabets notering på First North i efteråret 2021, offentliggjorde Scandinavian Medical Solutions en virksomhedsbeskrivelse, hvor selskabet præsenterede en vækstplan med forventninger til de kommende regnskabsår.

Med to offentliggjorte opjusteringer til forventningerne til regnskabsåret 2021/2022 og ledelsens forventninger til de kommende års performance, annulleres den langsigtede finansielle målsætning formuleret i IPO-virksomhedsbeskrivelsen for regnskabsåret 2023/2024. Fremadrettet vil udmeldt guidance gælde for et regnskabsår ad gangen.

Ledelsen forventer nu at nå en omsætning på 125-140 mio. kroner i 2022/2023 mod tidligere 95-105 mio. kroner. Forventningerne til EBITDA opjusteres til 15-17 mio. kroner fra tidligere 14-16 mio. kroner. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023, og den 21. november vil selskabet offentliggøre årsregnskab for 2021/2022. Scandinavian Medical Solutions’ administrerende direktør, Jens Krohn udtaler:

”Vi er overbeviste om, at vækst– og indtjeningspotentialet inden for dette unikke marked fortsat er meget stort, og vi har en klar forventning om at vokse yderligere. Vi vil derfor fortsat have et stort fokus på en lønsom vækst med stigende EBITDA. Samtidig vil vi fremadrettet i endnu større grad måle vores succes på at forrente vores investerede kapital og på kapitalallokering.