Scandinavian Medical Solutions har skævt regnskabsår, der løber fra oktober-september. Derfor er første kvartal af regnskabsåret 2022/23 afsluttet for SMS, hvor selskabet offentliggjorde fem ordrer i henhold til selskabets informations- og kommunikationspolitik.

Jævnfør Scandinavian Medical Solutions’ kommunikationspolitik, som blev offentliggjort i starten af 2022, bliver kun ordrer over 8,5 mio. kroner udsendt som selskabsmeddelelser. Ordrer mellem 2,0-8,5 mio. kroner bliver i stedet kommunikeret gennem investornyheder for at give investorerne et bedre løbende indblik i forretningens udvikling. Der blev i første kvartal af regnskabsåret 2022/23 udsendt fem ordrer som investornyheder.

Fire af disse ordrer var i intervallet 2,0-3,5 mio. kroner, hvor den femte var i intervallet 3,5-5,0 mio. kroner. Ordrer under 2 mio. kroner bliver ikke annonceret. Dermed annoncerede Scandinavian Medical Solutions ordrer i kvartalet for i alt 11,5-19 mio. kroner ved beregning af hhv. bunden og toppen af de oplyste intervaller for ordrernes værdier.

Efter en opjustering i slutningen af oktober 2022 forventer Scandinavian Medical Solutions at nå en omsætning på 125-140 mio. kroner i regnskabsåret 2022/23 med et forventet positivt EBITDA på 15-17 mio. kroner. Tidligere forventede SMS at nå en omsætning på 95-105 mio. kroner med et positivt EBITDA på 14-16 mio. kroner i 2022/23.

Indeværende måned er den første måned af andet kvartal for Scandinavian Medical Solutions’ regnskabsår. Scandinavian Medical Solutions offentliggør halv- og helårsrapporter, hvorfor næste rapport er til maj 2023, hvor selskabet vil præsentere halvårsrapport.