2cureX har her til aften offentliggjort deres årsrapport for 2021, hvilket vi har brugt som anledning til at stille tre spørgsmål til selskabets CEO, Fernando Andreu, ift. selskabets udvikling og forventninger til fremtiden.

Hvilke milepæle har I nået gennem 2021?

2021 var et travlt år, hvor vi nåede alle vores operationelle målsætninger. Udover at vi underskrev den første hospitalskontrakt til vurdering af IndiTreat® testen i praksis så udbyggede vi vores kommercielle netværk, og udvidede vores internationale tilstedeværelse fra 6 til 14 lande.

I tillæg tilføjede vi to nye produkter til produktporteføljen, hvor vi nu har tre forskellige test til behandling af metastatisk tyktarmskræft. Sidst, men ikke mindst opnåede, vi ISO 13485 certificering, som er essentiel for et selskab, der arbejder med In Vitro diagnosticering.

I 2022 styrkede vi også vores ledelsesteam med erfarne branchefolk, og det gælder også i forhold til vores kliniske advisory board, hvor vi har nogle af de dygtigste internationale onkologer siddende specialiseret i mave-tarm cancer. Vi har dermed formået at få alle brikkerne på plads for en succesfuld introduktion af IndiTreat® på tværs af de europæiske hospitaler i 2022.

Hvad er den næste store målsætning for 2cureX?

Vores overordnede mål er at få et stort antal hospitaler til at benytte IndiTreat® i udvælgelsen af den bedst mulige patientbehandling. Når først følsomhedstest bliver en del af rutinen til vurdering af de forskellige lægemidler, vil det fulde potentiale af 2curex blive tydeliggjort.

Konkret har vi et mål om at nå ud til 30 hospitaler i 2022.

Hvordan ser de kommende år ud for 2cureX?

Markedsudrulning af IndiTreat® testen, og når vi når kritisk masse hos hospitalerne og deres brug af IndiTreat® testen, vil vi se en sneboldeffekt, hvor følsomhedstest af lægemidler bliver mainstream. Så snart vi er i mål med opbygning af det europæiske distributionsnetværk vil vi også undersøge det amerikanske og de asiatiske markeder. I de kommende år vil følsomhedstest af lægemidler blive anerkendt som en ny kategori inden for In Vitro diagnosticering, og her kommer 2cureX til at spille en ledende rolle.