I Danmark finder vi en række interessante mindre vækstaktier, hvor flere også oplever medvind af en generel branche i vækst.

På ungeinvestorer.dk har jeg tidligere skrevet en længere artikel med fokus på de to mindre danske vækstvirksomheder Mdundo og Linkfire, som oplever medvind af en generel vækst i musikindustrien. Det var interessant at se nærmere på disse to aktier, selvom sidstnævnte i dag er på vej til at blive afnoteret fra First North i Sverige.

På den danske børs har vi flere mindre selskaber, der har fællestræk. På tværs af First North, Spotlight og Small Cap segmentet på hovedbørsen finder vi Donkey Republic, Freetrailer og GreenMobility, der på hver sin måde ønsker at bidrage positivt til samfundet gennem deres respektive deleøkonomiske platform. Undersøgelser viser, at deleøkonomi er en branche i vækst, hvor rapporten Global Sharing Economy Report, der blev offentliggjort tidligere i 2023, estimerede en gennemsnitlig årlig markedsvækst på 32% i perioden fra 2023-2028.

Med disse markante forventede vækstrater må der være en række interessante investeringsmuligheder inden for branchen de kommende år, men spørgsmålet er, om det også gælder konkret for et deleøkonomisk koncept med fokus på cykler, trailere eller biler, som de føromtalte danske aktier beskæftiger sig med. Jeg har selv aktier i Freetrailer, mens vi følger udviklingen hos Donkey Republic og GreenMobility her på platformen gennem betalte IR-samarbejder.

Læs også: First North – opdateret liste: De mest handlede aktier i 2023.

Høje vækstrater

Donkey Republic, Freetrailer og GreenMobility har allerede leveret imponerende vækstrater siden selskaberne blev børsnoteret. Donkey Republic blev børsnoteret i maj 2021, og fra regnskabsåret 2020 til 2021 løftede selskabet sin omsætning med 73% samt yderligere 81% fra regnskabsåret 2021 til 2022. I indeværende regnskabsår forventer Donkey Republic igen at levere markant omsætningsvækst, hvor de i første halvår af 2023 realiserede en vækst på 118% og samtidig leverede sit første positive resultat målt på EBITDA. I oktober præsenterede selskabet desuden en opjustering for både omsætningen, EBITDA og EBIT for 2023.

Freetrailer blev børsnoteret helt tilbage i sommeren 2018, og har skævt regnskabsår. I regnskabsåret 2017/18 omsatte Freetrailer for 30,2 mio. kroner, hvilket voksede til 75,1 mio. kroner i 2022/23, hvor selskabet i perioden samtidig har vendt et negativt resultat til et positivt resultat på bundlinjen, hvorfor Freetrailer i dag vækster profitabelt. I denne femårige periode har Freetrailer således leveret en gennemsnitlig årlig vækst på omkring 20%.

GreenMobility er den af disse tre virksomheder, som har haft længst tid på børsen, efter selskabet gik på børsen i sommeren 2017. I 2017 omsatte GreenMobility for 14,2 mio. kroner, hvilket i 2022 voksede til 97,3 mio. kroner svarende til en gennemsnitlig årlig vækst på ca. 47% i den femårige periode. GreenMobility har endnu ikke præsenteret et positivt resultat målt på EBITDA for et helt kvartal, men meddelte i oktober, at de i september 2023 realiserede sit første positive resultat på koncernniveau for en måned. Derudover har selskabet præsenteret en strategi med øget fokus på profitabilitet og et mål om at nå profitabilitet på koncernniveau i 2024.

Donkey Republic, Freetrailer og GreenMobility har dermed allerede vist imponerende vækstrater, hvor Freetrailer med den laveste vækstrate omvendt har formået at gøre det profitabelt, hvilket kan give en sikkerhed i form af, at der er mindre sandsynlighed for at selskabet får behov for at hente kapital i nuværende svære kapitalmarked. Donkey Republic og GreenMobility har dog begge øget sit fokus på profitabilitet.

Hvad driver væksten?

De tre aktier i fokus har som nævnt nogle fællestræk. Hvis du bor eller har været en del i de to største danske byer, har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med alle tre produkttilbud. Jeg er selv lige flyttet til Aarhus, og ser jævnligt en cykel fra Donkey Republic, en bil fra GreenMobility eller en trailer fra Freetrailer, der kører rundt i hele landet.

Deleøkonomiske platforme bidrager positivt til miljøet, da mange mennesker kan deles om et produkt. Dermed begrænser vi ressourcespildet, hvor vi f.eks. ikke behøver eje en trailer, da vi kan låne den hos Freetrailer, og kan transportere os gennem cykler og biler fra Donkey Republic og GreenMobility. Det medvirkede også til, at regeringen helt tilbage i 2017 præsenterede en strategi for vækst gennem deleøkonomi, som skulle bidrage til at væksten øges på en bæredygtig og smart måde.

Deleøkonomi oplever derfor medvind fra en megatrend som bæredygtighed, mens et element som urbanisering også spiller ind. Med flere og flere mennesker i byerne, skabes der mere trængsel på vejene, ligesom de færreste har plads til opbevaring af en trailer. Donkey Republic har derudover beregnet, at de til dato har konverteret mere end 3 millioner bil- og bustransporter til i stedet at blive cykeltransporter.

Alle tre selskaber er etableret på både inden- og udenlandske markeder, og har udviklet en lettilgængelig platform, hvor brugerne kan tilgå produkterne gennem en app. Forbrugeren kan derfor åbne en app, og se hvor de kan låne en cykel, trailer eller bil, hvor processen er meget simpel. Fra et forbrugersynspunkt kan de tre virksomheder derfor minde meget om hinanden, men fra et investeringssynspunkt vil jeg alligevel påstå, at de adskiller sig fra hinanden.

Donkey Republic

Donkey Republic har en forretningsmodel, der til dels bygger på, at selskabet samarbejder og kan indgå kontrakter med byer, der betaler selskabet med langvarig indtjening over typisk 5-10 år, hvor at byen og dens borgere får adgang til cykler og services, og dels på at selskabet også får indtægter fra private brugere, der lejer cyklerne samt fra virksomhedsaftaler og partnerskaber.

Det er særligt værd at bemærke de lange kontrakter, der typisk varer 5-10 år, da det sikrer en løbende indtægt og bund i forretningen, der kan skabe en vis sikkerhed som investor, da Donkey Republic ikke skal genforhandle disse kontrakter hvert år.

Donkey Republic offentliggjorde i oktober sin KPI rapport for tredje kvartal 2023, der viste en omsætning på 40,9 mio. kroner samt et EBITDA på 11 mio. kroner. Det var således det bedste kvartal i selskabets historie, hvor de lange kontrakter ligeledes spillede en rolle. I perioden fra tredje kvartal 2022 til tredje kvartal 2023 har Donkey Republic styrket sin flåde med yderligere 6.100 cykler, hvor mere end halvdelen er placeret i længerevarende kontrakter, hvor størstedelen af omsætningen fordeles ligeligt over året. Det sikrer løbende indtægt til Donkey Republic, og mindsker risikoen for sæsonudsving. Donkey Republic havde således en flåde på 19.800 cykler ved udgangen af tredje kvartal.

Dagen inden KPI rapporten opjusterede Donkey Republic sine forventninger til både omsætningen, EBITDA og EBIT. Donkey Republic forventer nu at nå en omsætning på 112-120 mio. kroner, et EBITDA på 9-13,5 mio. kroner samt et EBIT på -11 til -6,5 mio. kroner i 2023. I første halvår omsatte Donkey Republic for 51,5 mio. kroner, hvorfor selskabet med en omsætning på 40,9 mio. kroner i tredje kvartal har omsat for ca. 92,4 mio. kroner i de første tre kvartaler. EBITDA-resultatet var i første halvår på ca. 1,5 mio. kroner, hvorfor selskabet med et EBITDA på 11 mio. kroner i tredje kvartal har realiseret et EBITDA på ca. 12,5 mio. kroner i de første tre kvartaler.

Den stærke udvikling for Donkey Republic i tredje kvartal blev desuden understreget ved, at selskabet registrerede 2,5 mio. ture fordelt på selskabets cykler. Det betyder, at Donkey Republic næstede oplevede det samme antal ture i tredje kvartal, som selskabet oplevede i hele første halvår, hvor der blev taget 2,6 mio. ture.

Freetrailer

Freetrailer har oplevet store ændringer i organisationen det seneste år, hvor Nicolai Frisch har overtaget CEO-posten, og næsten hele bestyrelsen er blevet udskiftet. Nicolai Frisch er en kendt mand i aktiemiljøet, og har en solid erfaring med at skalere virksomheder, og har været med til at stifte Dinero og Ageras. Derudover har han været administrerende direktør for Euroinvestor.

Udskiftningen på topposten og i bestyrelsen har været til at mærke udefra. Freetrailer har bl.a. investeret i sin kundeserviceafdeling, hvilket har medvirket til flere tilfredse kunder og en bedre rating på Trustpilot. Derudover er selskabet i gang med at udbygge ledergruppen, idet selskabet er på udkig efter en CTO. Med andre ord er der skruet op på vækstfokusset, hvilket også har afspejlet sig i nye aftaler, herunder en stor aftale med jem & fix.

Aftalen med jem & fix var en stor milepæl for Freetrailer, og styrkede selskabets tilstedeværelse i Danmark markant. Til at starte med ville aftalen dække 126 byggemarkeder samt minimum 460 nye trailere. Til sammenligning havde Freetrailer 1.511 udlejningsprodukter på det danske marked ved udgangen af juni 2023. jem & fix er til stede i mange af de mindre lokalsamfund i Danmark, hvorfor Freetrailer gennem aftalen kommer bredere ud i det danske land. Jeg har personligt allerede set flere jem & fix trailere i mine køreture fra Aarhus til Lemvig i Vestjylland. Derudover er det relevant at bemærke, at jem & fix også har en solid fod inde i både Sverige og Norge, hvor Freetrailer også er aktive.

Den solide udbygning af flåden hos Freetrailer har resulteret i nye udlejningsrekorder det seneste stykke tid. I oktober kunne selskabet meddele, at de havde rundet en million udlejninger i løbet af de seneste 12 måneder, hvilket var første gang i selskabets historie. I meddelelsen der blev udsendt den 23. oktober fremgik det også, at antallet af udlejningsprodukter var vokset til 4.325 enheder mod 3.626 ved udgangen af juni 2023. På omtrent fire måneder var flåden således vokset med 699 enheder svarende til en vækst på næsten 20%.

Denne udvikling afspejler Freetrailers vækstfokus, der ifm. sin Q4 rapport i august beskrev, at de i indeværende regnskabsår 23/24 vil investere i den nye IT-platform som forventes lanceret i 2024, øge investeringer i det tyske marked samt investering i minimum et nyt europæisk marked. Det skal baseret på nuværende guidance resultere i en omsætning på 90-100 mio. kroner samt et EBITDA på 10-14 mio. kroner, hvorfor Freetrailer trods øgede omkostninger forventer at forbedre sin EBITDA-margin, der i 22/23 endte på 10,8%. Baseret på midten af guidance til både omsætningen og EBITDA forventer Freetrailer i 23/24 at nå en EBITDA-margin i niveauet 12,6%.

GreenMobility

GreenMobility offentliggjorde i starten af året en ny strategi, som selskabet har fokuseret på gennem 2023. Den nye strategi blev iværksat grundet de ændrede markedsforhold, hvorfor selskabet skiftede fra et vækstfokus til i højere grad at fokusere på omkostningsoptimering og profitabilitet. Derfor har Greenmobility bl.a. flyttet biler, så de har flere biler på de markeder, hvor de har højere omsætning per bil.

For at sikre en effektiv implementering af den nye strategi blev en ny CEO ansat i første kvartal, der tidligere havde vist, at han kunne skabe profitable selskaber. Derfor blev Kasper Gjedsted ansat, der bl.a. har været CEO i Avis Budget Group i Danmark og Sverige. I oktober kunne GreenMobility med Kasper Gjedsted i spidsen præsentere sit første positive nettoresultat i september måned på 0,5 mio. kroner. Dette var et resultat af flytningen af biler til mere etablerede markeder for at optimere omkostninger og indtægter, mens det udover den forbedrede drift også kom fra salg af biler.

GreenMobility kunne allerede i tredje kvartal 2020 præsentere profitabilitet i København, men det var første gang, at selskabet leverede profitabilitet på tværs af markeder. I netop København nåede GreenMobility en ny milepæl i august måned, hvor selskabets biler havde mere end 60.000 ture gennem måneden. Det var det højeste antal ture på en måned, siden selskabet startede i 2016.

GreenMobility tilbyder modsat Donkey Republic og Freetrailer fordele til aktionærerne. Hvis man derfor allerede benytter GreenMobility’s biler, kan der være en yderligere økonomisk fordel ved at eje aktier. I dag kan man gennem selskabets aktionærfordele få 100 gratis minutter to gange om året. I dag koster det 5 kroner i minuttet at køre med selskabets Renault Zoe, hvorfor 2 x 100 minutter svarer til en værdi på 1.000 kroner om året. Man skal eje mindst 100 aktier i GreenMobility for at have ret til disse aktionærfordele, hvilket med en aktiekurs på 32,5 svarer til aktier for 3.250 kroner.

Kursudvikling i 2023

Målt på kursudviklingen i 2023 har de tre aktier udviklet sig meget ens, som det fremgår af grafen nedenunder. Billedet er taget klokken 10.50 den 10. november 2023, og viser udviklingen ÅTD. Aktierne har ikke fulgtes ad gennem året, men de har fundet hinanden i nuværende niveau.

Det er værd at bemærke, at GreenMobility i starten af året oplevede et markant løft sammenlignet med Freetrailer og Donkey Republic. Det skete efter, at selskabet præsenterede sin nye strategi med fokus på profitabilitet, hvilket markedet belønnede. I oktober fik aktien også et mindre nøk op, efter de offentliggjorde, at september måned var profitabel på koncernniveau. I august oplevede Donkey Republic en pæn kursstigning, hvor aktierne siden da stort set har fulgtes ad. Donkey Republic offentliggjorde denne dag, at selskabet havde realiseret sit første positive EBITDA i selskabets historie.

Markedet har derfor særligt belønnet aktierne, når de har haft positivt nyt relateret til profitabiliteten. Det kan være af denne årsag, at Freetrailer ikke skiller sig voldsomt ud, da selskabet i hele perioden har været profitabelt, og derfor ikke har haft det risikoelement. Freetrailer-aktien oplevede dog et kortvarigt positivt momentum i februar, efter selskabet udvidede sit samarbejde med Byggmax til at omfatte 130 varehuse, og dermed øgede antallet af lokationer og trailere i Sverige markant.

Freetrailer Donkey GreenM kurs 2023 ÅTD 10 nov