Den store regnskabssæson er så småt ved at nå sin afslutning på den danske vækstbørs.

Flere af de danske minibørsselskaber har ifm. deres regnskaber forslået at udbetale udbytte. Mig bekendt har Wirtek, Jobindex og EgnsInvest forslået at udbetale udbytte, hvilket vi kigger nærmere på i dette indlæg. Alle tre selskaber har en pæn udbyttehistorik, hvilket de ser ud til at fortsætte her i 2022.

Wirtek udbytte

Wirtek offentliggjorde årsregnskab for 2021 d. 9. marts 2022. Wirtek har de seneste mange år leveret en solid vækst på både top- og bundlinjen. I 2021 nåede Wirtek en omsætningsvækst på 64% og en vækst i EBITDA på 94%. På bunden nåede Wirtek et resultat på 4,8 mio. kroner, og med et forslået samlet udbytte på 2,7 mio. kroner svarer det til en payout-ratio på 56%.

Wirtek har forslået at udbetale et udbytte per aktie på 0,37 kroner. Beregnet ud fra aktiens lukkekurs i 2021 svarer det til en udbytteprocent på 2%. Dermed stemmer udbyttet overens med selskabets udbyttepolitik, som indebærer, at de stræber efter minimum at ramme en udbytteprocent på 2%. I udbyttepolitikken fremgår det også, at Wirtek maksimalt ønsker at udbetale 75% af overskuddet gennem udbyttet, hvilket overholdes med en payout-ratio på 56%.

Jobindex udbytte

Jobindex leverede årsregnskab for 2021 d. 29. marts 2022. Jobindex er nok den mest udprægede udbytteaktie på hele First North, hvis ikke det hele danske aktiemarked generelt. På den måde skiller Jobindex sig meget ud fra de andre danske vækstbørsaktier.

I år har Jobindex forslået at udbetale et udbytte på 150 kroner per aktie, hvilket er et meget højt udbytte. Sidste år udbetalte Jobindex 140 kroner i udbytte, men det var efter et droppet udbytte året forinden, hvorfor udbyttet på 140 kroner svarede til en payout-ratio på 215%. Årets udbytte på 150 kroner per aktie svarer til et samlet udbytte på 135 mio. kroner, og med et resultat på 139,5 mio. kroner svarer det til en payout-ratio på 96,8%.

Årsagen til, at Jobindex kan fastholde et så ekstraordinært højt udbytte, skyldes, at jobmarkedet har resulteret i nye rekorder for Jobindex. Det medvirkede til, at Jobindex’ nettoomsætning i 2021 steg til 428 mio. kroner mod 280 mio. kroner året før. Samtidig blev resultatet mere end fordoblet. Beregnet ud fra aktiens lukkekurs i 2021 svarer udbyttet til en udbytteprocent på hele 8,67%.

EgnsInvest udbytte

EgnsInvest offentliggjorde årsregnskab for 2021 d. 24. marts 2022. EgnsInvest er en relativ stabil udbytteaktie, og har de seneste mange år udbetalt et årligt udbytte på 2,35 mio. kroner svarende til 1 krone pr aktie. Dette gentages igen i år, efter EgnsInvest har forslået at udbetale et udbytte på 1 krone per aktie.

Beregnet ud fra aktiens lukkekurs i 2021 svarer udbyttet til en udbytteprocent på 0,39%. Med et stærkt resultat på 123,56 mio. kroner svarer udbyttet til en payout-ratio på 1,9%, hvorfor udbyttet svarer til en meget lille andel af årets  overskud.

Tilfælles for disse tre aktier er, at de alle har været noteret på First North i mere end et årti. Det er dermed nogle af de selskaber, som har været noteret længst tid på First North. Dog er likviditeten i Jobindex og EgnsInvest ret lav, hvilket kan gøre det sværere at komme ud af aktien, hvis man først har investeret. Wirtek har gennem årerne fået opbygget en bedre likviditet i aktien.

Kilder: Wirtek, Jobindex og EgnsInvest.