Et fordelagtigt tabsfradrag for First North kan være på vej i graven. Det skriver Børsen med henvisning til et nyt lovforslag.

I et tidligere blogindlæg har vi her på Vækstaktier beskrevet, hvordan tab på First North og Spotlight kan være mere fordelagtigt end tab på hovedbørsen. På hovedbørsen kan man trække tab fra i fremtidig gevinst, hvorfor det ikke har en relation til ens personlige skat. Sådan er det dog ikke på First North og Spotlight, hvor tab kan trækkes fra i anden indkomst såsom lønindkomst, som du kan læse mere om i vores tidligere blogindlæg.

Dette skattefradrag kan nu være på vej væk ifølge et nyt lovforslag. Ifølge et nyt lovprogram fra regeringen fremgår det:

Ændring af aktieavancebeskatningsloven, fondsbeskatningsloven, fusionsskatteloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love (Ændret status for visse unoterede aktier, underskud ved skattefri fusion af fonde og efterbeskatning af ubenyttede hensættelser, uddelingsforpligtelsen ved fondes anvendelse af realisationsprincippet, betalingsfrist for aktiesparekontoskatten, diverse justeringer af reglerne vedrørende investeringsinstitutter og adgang til lagerbeskatning ved investering i transparente enheder) (Jan II).

Formålet med lovforslaget er følgende:

Lovforslaget har til formål at ændre status for personers aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet fra unoterede til noterede, at fjerne uhensigtsmæssigheder i fondsbeskatningsreglerne vedrørende fremførsel af underskud ved skattefri fusion af fonde og efterbeskatning af ubenyttede hensættelser, at hindre utilsigtede skattemæssige virkninger for almennyttige fonde, der anvender realisationsprincippet og beskattes efter CFC-reglerne, at gøre de forlængede betalingsfrister i aktiesparekontoloven permanente, at justere reglerne for investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, herunder lempe behandlingen af institutternes investering i hybrid kapital og at indføre en adgang til lagerbeskatning ved investering i transparente enheder.

Hvad betyder det?

Lovforslag og politik kan ofte ende i formuleringer, der kan være svære at forstå. For at være ærlig er der alene i dette forslag flere ting, som jeg heller ikke forstår, selvom jeg føler, at jeg har en okay forståelse på skatteforholdene på aktiemarkedet og vækstbørserne.

Det vi særligt skal hæfte os ved i lovforslaget, er, at de ønsker at ændre status for aktier på en multilateral handelsfacilitet fra unoterede til noterede. First North og Spotlight er begge kategoriseret som en multilateral handelsfacilitet. Derfor er hensigten altså bl.a. at ændre status for First North og Spotlight til at være noterede aktier fremfor at være unoterede i skattemæssig henseende.

Det vil helt konkret betyde, at de vil blive beskattet på samme måde som hovedbørsaktier. Det er en ulempe ift., at investorerne mister det fordelagtige skattefradrag, som kan benyttes til anden personlig indkomst. Omvendt kan det være en fordel for simplificeringen af skattereglerne, og handelsplatformene burde ligeledes begynde at indberette handlerne til skat. Der er derfor både fordele og ulemper.

Forkerte vej at gå

I en periode hvor aktiemarkedet er i rødt, og mange aktier på vækstbørsen har været ramt af store kursfald, har det som privat investor været en fordel, at tab på en multilateral handelsfacilitet som First North har været mulig at trække fra i personlig indkomst. Jeg har selv solgt aktier på First North med tab i 2022, og da jeg ikke har solgt aktier med gevinst gennem året på hverken hovedbørsen eller vækstbørsen, forventer jeg, at dette tab kan udnyttes til at trække fra i min lønindkomst.

Generelt indebærer det højere risiko at investere på en vækstbørs, hvorfor jeg personligt er tilhænger af, at de private investorer har mulighed for dette fradrag for at påtage sig en højere risiko og stille sin kapital til rådighed for mindre vækstvirksomhed. Ifølge flere eksperter som Børsen har været i kontakt med, er det også den forkerte vej at gå at fjerne fradraget. Omvendt sætter de fokus på, at få investorer udnytter skattefradraget, hvorfor det i sidste ende nok ikke får den store betydning for interessen for vækstbørserne. I det perspektiv er det i stedet positivt at simplificere reglerne og få handelsplatformene til at indberette til skat.