I sidste uge præsenterede Børsen en undersøgelse af selskaberne på den danske vækstbørs, hvor de havde analyseret selskabernes kapitalsituation.

Kapital er for mange af selskaberne på First North og Spotlight afgørende for selskabets muligheder. Mange leverer endnu ikke sorte tal på bunden, og investerer kraftigt i vækst. Kapitalmarkedet er dog svært lige pt, hvorfor mange selskaber har ændret strategi eller måtte hente penge med stor rabat ift. kursen inden emissionen.

Derfor har Børsen undersøgt selskabernes kapitalsituation, hvilket er positivt, da det er et område, som kan være svært at sætte sig ind i som almen privat investor. I analysen fra Børsen indgår 57 selskaber, og dermed alle de danske vækstbørsselskaber undtagen Swiss Properties Invest, som er blevet noteret i år. Analysen er udarbejdet på baggrund af seneste regnskabsdata, hvor det har været muligt at få adgang til pengestrømsopgørelser for samlet seks måneder. Analysen opdeler selskaberne med røde, gule, grønne og grå flag. Børsen beskriver flagene som følger:

  • Selskaber i rødt: Kassen kan løbe tør på mindre end et halvt år, hvis pengeforbruget ikke mindskes. En række selskaber har nu foretaget likviditetstiltag efter regnskabsaflæggelse i forsøget på at undgå dette.
  • Selskaber i gult: Selskaberne har et negativt frit cashflow de seneste seks måneder, men skønnes at have likviditet til mellem seks og 12 måneders drift, hvis pengeforbruget ikke mindskes. En række selskaber har nu foretaget likviditetstiltag efter regnskabsaflæggelse i forsøget på at undgå dette.
  • Selskaber i gråt: Selskaberne har negativt frit cashflow de seneste seks måneder, men skønnes at have likviditet til mere end et års drift.
  • Selskaber i grønt: Selskaberne har positivt frit cashflow de seneste seks måneder og er derfor fri af udfordringer.

Flest røde flag

Ifølge undersøgelsen fik 26 selskaber et rødt flag. Børsen har i artiklen flere kilder, herunder direktør i familiekontoret Integritet Invest, Christian Klarskov. Han peger på, at der lige nu er stor risiko for, at flere af de selskaber, som er pressede på kapital, risikerer at gå konkurs.

Verdenen er dog ikke så sort/hvid, og det er ikke altid 100% retvisende at fordele selskaberne ud i kasser på denne måde. Mindst 16 af de selskaber, som har et rødt flag i analysen, har allerede igangsat likviditetstiltag i form af udstedelse af nye aktier eller optagelse af lån. Hvis vi derfor skal kigge på selskabernes kapitalsituation, som er kernen i problemstillingen, har størstedelen af de røde selskaber sikret sig kapital på den ene eller anden måde. For disse selskaber må sandsynligheden for konkurs være alt andet end lige minimeret gennem tilførslen af kapital.

Mdundo er et af selskaberne, som fik et rødt flag. Det overraskede selskabets bestyrelsesformand, Jesper Drescher, som i en artikel efterfølgende måtte understrege, at Mdundo ikke har kapitaludfordringer. Mdundo har overskydende likviditet gemt på en skattekonto for at beskytte selskabets penge mod negative renter, hvilket ikke var indregnet i den første gennemgang. Hvis dette forhold blev indregnet, ville Mdundo ifølge Børsen tilhøre det grå segment. Jeg er ikke bekendt med forholdene hos alle selskaber, men tror, at problemstillingen er berettiget, og kapitalmarkedet lige nu er svært. Omvendt tror jeg ikke, at det er så slemt, som Børsen fremstiller det.

Mit indtryk er, at mange af selskaberne lige nu har stort fokus på omkostningsbasen, hvor de ligeledes har tilpasset sin strategi. Agillic er et af selskaberne, der på Børsens liste er markeret med rød uden nogen bemærkning under ”Her er, hvad selskaberne nu har gjort for at forbedre situationen”. Ønsker man et hurtigt overblik, kan man derfor få indtryk af, at Agillic snart løber tør for penge, og at selskabet ikke har gjort noget for at imødekomme denne problemstilling. Agillic er dog på vej til at kunne levere sorte tal på bunden, og forventer at have et positivt cashflow i 2023. Selskabet informerede i tredje kvartal, at deres cashflow blev negativt påvirket i Q3 grundet sæsonudsving i kontrakterne. Wirtek er et andet eksempel, der fremhæves på et negativt cashflow, og får det grå flag, men glemmer at tilføje, at selskabet grundet sin flotte fremgang har udbetalt udbytte, hvilket selskabet desuden har en længere tradition for.

Man kunne sandsynligvis dykke ned i mange af selskaberne, og danne sig et større billede end blot et flag. Jeg vil i hvert fald anbefale dig, hvis du er investor i et vækstbørsselskab at undersøge selskabets kapitalsituation. Er kassen ved at løbe tom? Og har de i så fald udtalt forventninger til en potentiel kapitaltilførsel? Situationen vil i mange tilfælde ikke kunne beskrives med en enkelt farve, men have et større billede.

Kilde: Artikel fra Børsen.