ViroGates har i dag startet tegningsperioden for sit udbud af nye aktier, hvor aktionærer kan tegne nye aktier i kurs 4,5 kroner per aktie.

En tegningsret giver mulighed for at tegne en ny aktie i ViroGates. Tegningsperioden løber fra den 30. november til den 13. december 2023. Tegningsretter er tildelt til aktionærer som ejede aktien per 27/11. Tegningsretter til nytegning af aktier kan købes på Nasdaq First North Growth Market under tickeren ”VIRO T” via din bank. Generelt anbefales det så hurtigt som muligt at kontakte ens depotbank vedrørende tegningen.

ViroGates har udviklet en metode til at måle forekomsten af biomarkøren suPAR i blodet. Kort sagt kan denne testmetode vurdere, om de enkelte patienter er så syge, så det kræver indlæggelse eller det er bedre at behandle patienterne hos egen- eller speciallæge, ved aftalte besøg eller lignende. Dette giver derfor hospitalerne et lægefagligt belæg for, om det er forsvarligt at sende en person hjem hurtigere end det ellers kunne ske. Testmetoden kan give sundhedsvæsner store besparelser og lette trykket i travle perioder, som vi bl.a. oplevede under Covid-19 pandemien, hvor sundhedsvæsenet var under massivt pres.

ViroGates har gennem de seneste 6 måneder endvidere påbegyndt salg til sundhedscentre, hvor raske personer kan få testet niveauet af suPAR i blodet. Dette kan bruges til tidligere end ellers at identificere inflammation som typisk stammer fra begyndende kroniske lidelser som f.eks. hjerte/kar sygdomme, diabetes, cancer etc. suPAR kan i denne sammenhæng anvendes til at guide til et sundere liv, herunder måle ens biologiske aldring. Jo lavere suPAR, jo mindre ældes man.

ViroGates kan gennem nuværende kapitaludvidelse hente op til 15,1 mio. kroner før omkostninger. Minimumsudbuddet svarer til 7,3 mio. kroner før omkostninger, og er sikret gennem bindende tilsagn fra de største aktionærer, stifteren af selskabet samt den administrerende direktør. De bindende tilsagn svarer til 48% af maksimumudbuddet.

Kapitalen skal bl.a. anvendes til at påbegynde en ekspansion til USA, hvor selskabet har et samarbejde med det svenskbaserede selskab Sobi™, der hjælper ViroGates med det regulatoriske arbejde i USA. I Europa ønsker ViroGates ligeledes at udbygge sin position via tilskud, der kan søges og opnås lokalt i de større markeder som eksempelvis Tyskland og Frankrig. ViroGates opererer på et globalt milliardmarked.

De nye aktier kan tegnes gennem Nordnet, hvor deadline for udnyttelse er den 6. december. Vær opmærksom på at deadline for udnyttelse kan afhænge fra det enkelte pengeinstitut.