Swiss Properties Invest investerer i erhvervsejendomme i Schweiz, og efter et køb er gennemført, arbejder selskabet målrettet efter at optimere sine ejendomme.  

Swiss Properties Invest beskrev i sit børsprospekt fire opkøbskriterier for investeringsejendomme: 1) kommercielle udlejningsmål af høj kvalitet. 2) erhvervsejendomme med stærke lejere og en forrentning på 4,5% ved en optimeret drift af lejemålet. 3) være baseret på attraktive lokationer i Schweiz, der inkluderer skatteforhold, en veletableret infrastruktur og en positiv forventet udvikling i området, der over tid kan drive ejendomspriser op. 4) prisniveauer fra 5 mio. til 30 mio. schweizerfranc. En schweizerfranc svarer i skrivende stund til 7,75 danske kroner.

Det er opkøbskriterie nummer 2, som vi i dette indlæg sætter fokus på. Swiss Properties Invest har nemlig flere værktøjer, de tager i brug, når de har overtaget en ejendom. Et af fokusområderne er selve lejerne i ejendommen. Her fokuserer selskabet på at få såkaldte gode lejere, der ikke giver unødvendige administrative omkostninger eller gener for andre lejere i ejendommen.

Administrationen af ejendommene er en vigtig del af den daglige drift, så forretningen optimeres. Det er ligeledes en måde, hvor selskabet skaber værdi for aktionærerne, der slipper for det administrative arbejde ved at investere i ejendomsmarkedet, og f.eks. ikke skal håndtere lejere, der af forskellige årsager ikke betaler sin husleje. Til en workshop i Zug i Schweiz tidligere i november fortalte Head of Administration, Michael Kenneally, hvordan selskabet arbejder på at håndtere denne type udlejere for at sikre mest mulig værdi for investorerne.

Et andet og mere progressivt tiltag er, at de installerer solceller på ejendommene, og giver lejerne mulighed for at benytte strømmen direkte. Det er et område, hvor Swiss Properties Invest har været i dialog med forsyningsselskaberne for overhovedet at muliggøre denne løsning. Med nuværende beregninger forventer selskabet for de fleste installationer et afkast på over 10% af deres solcelleanlæg.

Swiss Properties Invest har dermed flere områder, hvor de kan optimere driften af ejendommene, og øge den forrentning, som selskabet og dermed aktionærerne kan opnå.