Audientes har i dag offentliggjort deres regnskab for første kvartal af 2024, hvor selskabet sætter fokus på de største begivenheder i kvartalet.

Audientes har i første kvartal genereret en mindre omsætning på 15 tusinde kroner mod 211 tusinde kroner i samme periode sidste år. Produktordrer- og leveringer til Kina og Japan sker efter udgangen af perioden, hvilket medvirker til den lavere omsætning i perioden. Audientes har samtidig oplevet forbedringer på EBITDA, som er forbedret fra -2,5 mio. kroner i første kvartal sidste år til -1,3 mio. kroner i første kvartal 2024.

Audientes præsenterede i starten af året en ny forretningsgren, hvor de licenserer deres høreapparats software platform til såkaldte OEM’s og brands, der fokuserer på at skabe gode brugervenlige produkter til attraktive priser, og dermed er ansvarlig for produktudviklingen, fremstillingen og markedsføringen. Over tid forventes denne forretningsgren at udgøre en signifikant del af omsætningen. Indledningsvis vil denne model anvendes i det joint ventuer som Audientes er ved at etablere med sin kinesiske distributor og investor, Hengtong. Derudover har Audientes annonceret planen om et nyt høreapparat, der er et mere klassisk ”Behind-the-Ear” stil, hvoraf konceptet og design nu også er offentliggjort.

Audientes forventer en markedsintroduktion af Companion i Japan og Kina gennem andet kvartal 2024, når de lokaliserede enheder er klar og leveret til i markedet, hvilket der pt. arbejdes på .. Her forventer selskabet også at kunne tage omsætningen fra forudbestillingen hos den kinesiske distributør Shenzhen Hengtong på 600 tusinde kroner til indtægt.  For regnskabsåret 2024 forventer Audientes i alt at sælge 5-6.000 enheder fordelt på det indiske, japanske og kinesiske marked, samt et mindre antal i Europa og resten af verdenen. Dette ville svare til en omsætning på 5-6 mio. Kroner, mens der forventes et EBITDA-resultat for 2024 på -3,5 til -4,5 mio. kroner.

I denne periode arbejder selskabet desuden på at sikre kapital gennem en fortegningsemission, hvor aktionærer i perioden fra den 22. maj til den 4. juni 2024 har mulighed for at tegne nye aktier. Audientes kan hente op til 4,9 mio. kroner før omkostninger, hvor ca. 26% er sikret gennem forhåndstilsagn svarende til 1,3 mio. kroner.