Årets første to måneder er allerede veloverståede, og når jeg kigger på handelsaktiviteten på tværs af First North DK, bemærker jeg flere spændende historier.

Handelsaktiviteten er væsentlig ting at være opmærksom på, når du handler på vækstbørsen. Det skyldes, at handlen er mere begrænset, end når du handler på hovedbørsen. Når handlen er mere begrænset, er aktierne mindre omsættelige, hvorfor processen kan være længere, når du vil købe eller sælge en aktie til en given pris. Den mindre handel kan derfor også resultere i højere spreads, hvorfor flere selskaber vælger at have tilknyttet en market maker.

I dette indlæg vil jeg se lidt nærmere på de 10 mest handlede aktier på First North i 2023 i årets første to måneder, dvs. til og med den 28. februar 2023. For at finde de enkelte aktiers volumen, har jeg taget lukkekursen på alle årets handelsdage og ganget med de enkelte dagens handelsvolumen opgjort i styk. Med denne udregning kan vi beregne handelsvolumen opgjort i kroner.

De 10 mest handlede aktier

Når jeg kigger på de 10 mest handlede aktier ÅTD på First North DK, er der mange spændende elementer at dykke ned i. Det gælder helt ned fra udviklingen på et selskabsspecifikt niveau, og hvordan handelsaktiviteten fordeler sig i løbet af året ift. selskabernes egen nyhedsstrøm til den overordnede udvikling, hvor et selskab som Scandinavian Medical Solutions har oplevet en gennemsnitlig daglig handelsaktivitet på over 1 mio. kroner.

Alle selskaber med undtagelse af FOM Technologies og SPENN Technology har i årets første to måneder oplevet en højere gennemsnitlig daglig handelsaktivitet sammenlignet med helåret 2022. FOM Technologies og SPENN Technology har dog også begge et højt udgangspunkt, idet begge aktier var blandt de mest handlede aktier i 2022.

Den mest handlede aktie i årets første to måneder er føromtalte Scandinavian Medical Solutions, der sammen med Shape Robotics har oplevet en meget høj handelsaktivitet relativt til markedet. Ifølge vores opgørelse har Scandinavian Medical Solutions oplevet en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på ca. 1,03 mio. kroner, hvor Shape Robotics har oplevet et gennemsnit på ca. 602t kroner.

Handlen har særlig været stor i Scandinavian Medical Solutions gennem februar, hvor aktien har oplevet et dagligt gennemsnit på ca. 1,8 mio. kroner. Den største handelsdag var månedens sidste handelsdag, den 28. februar, hvor der blev handlet aktier for over 5,6 mio. kroner. Den store handelsaktivitet afspejler en travl måned for selskabet, hvor de har offentliggjort seks ordrer gennem måneden til en samlet værdi på et tocifret millionbeløb.

For Shape Robotics var januar omvendt en større handelsmåned end februar, hvor aktien oplevede en gennemsnitlig daglig handelsvolumen på ca. 727t kroner gennem januar. Isoleret for januar måned havde Shape Robotics dermed også en væsentligt højere volumen end Scandinavian Medical Solutions, der i januar havde en gennemsnitlig daglige handelsvolumen på ca. 341t kroner. Den største handelsdag for Shape Robotics var den 16. januar, hvor der blev omsat aktier for ca. 2,7 mio. kroner. Det var en uge efter, at Shape Robotics præsenterede sine forventninger til 2023, hvor de desuden samme dag oplevede en handelsvolumen på ca. 1,5 mio. kroner.

Nye aktier i toppen

Når jeg ser på top 10 listen over de mest handlede First North DK aktier i 2023 ÅTD, bemærker jeg ligeledes flere nye navne. I 2022 var både ViroGates, Dataproces, Stenocare, Q-Interline, Agillic og OrderYOYO med i top 10, hvor de alle oplevede en gennemsnitlig daglig handelsomsætning på over 100t kroner. Alle seks aktier er i de to første måneder af 2023 blevet overhalet målt på omsætningen, og indgår dermed ikke i denne top 10 liste.

Det betyder også, at andre aktier har fundet vej til top 10 listen over de mest handlede aktier på First North DK. Det gælder Scape Technologies, EgnsInvest, Wirtek, Hove og Brain+. Igen er der flere interessante elementer at dykke ned i ved de enkelte selskaber, men jeg vil undlade at gå for meget i detaljer her. Overordnet er det dog interessant, at et selskab som EgnsInvest kan være med på denne liste.

EgnsInvest er gennem 15 af årets handelsdage ikke blevet handlet. Kun fire aktier på First North DK har oplevet flere handelsdage uden handel i 2023 i årets første to måneder. Aktien har dermed oplevet få relativt store handelsdage, der trækker gennemsnittet op, hvorfor det er spændende, om EgnsInvest kan fortsætte med at blande sig i toppen. EgnsInvest havde dog i 2022 hele 101 dage uden handel, hvorfor udviklingen i det perspektiv faktisk er relativ god. Blandt de andre top 10 aktier har Digizuite haft 8 dage uden handel, Scape Technologies en dag uden handel mens de resterende syv aktier er blevet handlet på alle årets handelsdage.

Hvis man skal se på nogle fællestræk for disse aktier, er der ingen tvivl om, at selskaberne overordnet har fokus på kommunikation. Scandinavian Medical Solutions og Hove har begge en kommunikationspolitik, der har resulteret i en positiv kontinuerlig nyhedsstrøm, der samtidig øger transparensen. Historisk har også særligt Shape Robotics, Digizuite, FOM Technologies, SPENN, Wirtek og Brain+ været dygtige til at kommunikere kontinuerligt til markedet. Nyhedsstrømmen hos Scape Technologies og EgnsInvest har været lidt mere beskeden, men det har ikke holdt investorerne fra at investere i aktien i 2023.

Top 10

På billedet nedenunder fremgår listens top 10. Volumen er beregnet ud fra lukkekursen en given handelsdag ganget med antallet af omsatte aktier. Scandinavian Medical Solutions og Scape Technologies har begge oplevet en stigning på over 300% i sin volumen. Wirtek har oplevet den tredjestørste relative stigning efterfulgt af Hove, EgnsInvest, Digizuite, Brain+ og Shape Robotics.

FOM Technologies og SPENN har oplevet et fald sammenlignet med 2022. Dette skyldes dog et højt udgangspunkt i 2022, hvorfor det indikerer, at begge aktier kontinuerligt har oplevet en stor handelsaktivitet og trods et fald fortsat befinder sig i toppen.

De 10 mest handlede aktier på First North 2023 februar-23 3