Donkey Republic har i dag offentliggjort deres KPI rapport for første kvartal 2024, der viser en omsætningsvækst på 19% sammenlignet med samme periode sidste år.

Donkey Republic realiserede således en omsætning på 20,6 mio. kroner, mens resultatet målt på EBITDA udgør -6,6 mio. kroner. Væksten drives af en større flåde samt en højere omsætning per cykel, mens selskabet har ekspanderet til flere byer. Donkey Republic beskriver udviklingen som forventet, hvorfor selskabet fastholder sin guidance for helåret, hvor første kvartal traditionelt er årets svageste kvartal for selskabet. I 2024 forventer Donkey Republic at nå en omsætning på 135-160 mio. kroner med et EBITDA på 15-30 mio. kroner samt et EBIT på 0-5 mio. kroner.

I kvartalet har Donkey Republic oplevet en fremgang i antallet af brugere på hele 52% til 127 tusinde brugere. Antallet af ture er steget 32% til 1 mio. ture, mens flåden er vokset 13% til 22 tusinde cykler. Den gennemsnitlige omsætning per cykel er vokset til 335 kroner om måneden svarende til en fremgang på 10%.

Donkey Republic har efter kvartalets afslutning sikret 22,4 mio. kroner gennem en rettet emission. Den rettede emission var i snor med selskabets strategi fremlagt i den seneste årsrapport, hvor Donkey Republic beskrev sin intention om at opsøge muligheder for kapitalfremskaffelse for at styrke mulighederne inden for B2G-segment, der dækker over langsigtede kontrakter med byer.

I indeværende kvartal venter en lancering i Hannover i Tyskland, efter selskabet sidste år indgik en treårig aftale med Hannover med en samlet værdi på minimum 8,8 mio. kroner, mens der er mulighed for yderligere forlængelser på to år af gangen.