Erria har i dag offentliggjort årsrapport for 2023, hvor selskabet realiserede en omsætning på 201,2 mio. kroner svarende til en fremgang på 27% ift. året forinden.

Driftsresultatet målt på EBITDA endte på 7,8 mio. kroner mod 13,2 mio. kroner sidste år. På baggrund af selskabets effektive drift formåede Erria at skabe en positiv fri pengestrøm, hvilket muliggjorde afviklingen af 5 mio. kroner i bankgæld i løbet af 2023. Bestyrelsen hos Erria vurderer resultaterne som yderst tilfredsstillende.

Det var tredje år i træk, at Erria kunne levere et positivt resultat. Denne succesfulde udvikling tilskrives selskabets langvarige kundeforhold, strategiske opkøb, nøglekontrakter og effektiv ledelse på tværs af datterselskaber. Alle forretningsområder bidrog positivt til vækst og rentabilitet, undtagen Erria Container Services, som oplevede udfordringer i containermarkedet. Trods disse udfordringer klarede Erria Container Services sig tilfredsstillende. En ny 2-årig aftale med Maersk i Vietnam vidner om selskabets modstandsdygtighed og strategiske tilpasningsevne over for globale økonomiske ændringer. Som en nødvendig tilpasning til markedssituationen blev personalet i Erria Container Services reduceret med 35% i 2023.

Errias partnerskab med Ørsted, som startede i juli 2022, forbliver en hjørnesten i selskabets aktiviteter. I 2023 fokuserede Erria på at opgradere Ørsteds flåde, herunder installation af ballastvandbehandlingssystemer og planlægning af fremtidige sikkerheds- og miljøforbedringer.

Mermaid Maritime sikrede betydelige kontrakter i 2023, herunder salg af redningsbåde og en aftale med et stort vietnamesisk olieselskab. Dette styrker ikke kun selskabets engagement i sikkerhed, men etablerer også Mermaid som en nøglespiller i Vietnams offshore industri. Cathay Seal har opnået en markedsledende position inden for fremstilling og distribution af “high security seals”. Ved hjælp af strategiske initiativer, nyskabende produkter og effektiv markedsføring har Cathay Seal opnået en betydelig andel af markedet, overgået konkurrenterne og er nu foretrukken leverandør for flere af verdens største containerrederier.

I 2024 forventer Erria at nå en omsætning på 185-200 mio. kroner, et EBITDA på 5-7 mio. kroner og et EBIT på 4-6 mio. kroner.