GreenMobility kunne i august præsentere halvårsrapport for regnskabsåret 2023, som viste en omsætningsvækst på 29% samt et øget omkostningsfokus.

GreenMobility’s forretningsmodel taler ind i flere globale tendenser. Konceptet er bygget op omkring grønne el-delebiler, hvor der for hver delebil teoretisk fjernes fire personlige biler fra trafikken. Det er en stor udfordring i specielt større byer, hvor det er svært at lave en god infrastruktur, når befolkningstætheden er høj som et resultat af urbaniseringen. Herudover er der de miljømæssige parametre, hvor GreenMobility er det ledende selskab med fokus på el-delebiler, mens flere af konkurrenterne også har delebiler med forbrændingsmotorer.

En forretningsmodel der taler ind i globale tendenser, er også med til at skabe en øget opmærksomhed og adaption af GreenMobility’s løsning. I første halvår 2023 medførte det en omsætningsvækst på 29% til trods for, at selskabet har skåret forretningen til, og sat et øget fokus på omkostningerne.

I 2024 har GreenMobility tidligere præsenteret en målsætning om at nå profitabilitet, hvorfor selskabet i dag står i en situation, hvor organisationen og driften tilpasses. Denne situation har jeg spurgt selskabets CFO, Anders Wall, nærmere ind til, hvor jeg først har spurgt, hvilke tendenser selskabet ser på nuværende tidspunkt, der taler for GreenMobility’s fokus på el-delebilsmarkedet?

Vi har siden starten af GreenMobility i 2016, været drevet af mega trends som urbanisation, sustainability og sharing economy. Alle tre er fortsat et stærkt fundament for vores forretning og måske endnu mere i dag end for 7 år siden. Da vi startede, var det at køre i el-biler og dele-biler helt nyt og mange var direkte bange for at køre i elbiler og det tog tid at introducere dele-bils-konceptet. Det har naturligvis som bekendt ændret sig markant og faktisk relativt hurtigt, når man ser det i et større perspektiv.

Så elbiler er blevet ”normalt” og en biltype som flere og flere tager til sig, hvilket naturligvis klart understøtter GreenMobility, der fra starten udelukkende har brugt miljøvenlige elbiler.

Over de sidste par år har byer på tværs af Europa og ikke mindst i de byer vi opererer, øget deres fokus på at gøre byer mere miljøvenlige. Det dækker bredt og omfatter både reduktion af biler helt generelt for at forbedre trafiksituationer og presset på parkering, men også specifikt på omstillingen til elbiler uden udledning af forurenende partikler. Det er områder hvor GreenMobility bidrager positivt på begge områder – vi kan dokumentere at vores biler ingen udledning har og derudover at vi er med til at reducere antallet af de private biler i byerne, fordi folk ændrer vaner. Denne udvikling bliver forstærket i kommende år, hvor stadig flere storbyer aktivt søger de løsninger, som GreenMobility tilbyder.

Derudover er der sket en stor ændring i samfundet generelt, i takt med at der er kommet et langt større udbud af mobilitets-løsninger – ikke kun delebiler. Det gør, at der næsten altid findes en løsning til hvert behov. Derfor bliver der solgt langt færre biler, især til unge, i byerne. Det understøtter naturligvis vores forretning. Mobilitet vil der altid være behov for – vi skal blot sikre, at den er fleksibel og til gavn for byen.

Hvilke strategiske parametre har I størst fokus på de kommende år?

Først og fremmest vil vi bringe GreenMobility frem til at være en profitabel forretning. Det kan virke åbenlyst, men carsharing har generelt fokuseret på vækst og udvikling over årene med forventning om overskud længere ude i fremtiden. Vi har sat målet klart, så vi står endnu stærkere i fremtiden. Ved at opnå vores mål om profitabilitet i 2024 på koncernniveau vil vi være blandt de første i carsharing generelt i Europa og den første med en fuldt elektrisk flåde, der bliver profitabel. Det er en stor milestone og indenfor vores rækkevidde nu.

Vores mål vil på kort sigt være fokuseret på fortsat vækst i eksisterende markeder og så på rette tid at fortsætte ekspansionen til flere byer i Europa, helt i tråd med vores langsigtede aspiration om at være i 35 byer i 2030.

Et andet strategisk parameter for os, er at udvikle vores flåde af elbiler. Med den hurtige udvikling man ser med de elbiler, der er kommet på markedet, har vi fået langt bedre muligheder for fremadrettet at tilbyde forskellige biler. Det står i stor kontrast til da vi startede, hvor der reelt kun var 3 modeller på markedet – og i dag har vi vel op mod 50 modeller, der er relevante for vores forretning. Det giver store strategiske muligheder – også i samarbejde med udvalgte producenter. Konkret har vi over de sidste par år introduceret el-varevogne og tilsvarende også mere premium biler. Det understøtter flere forskellige kundebehov og giver grundlaget for at vi kan vækste vores forretning endnu mere. Man vil i den kommende tid kunne opleve stadigt flere forskellige elbiler i vores flåde.

Hvordan skal I arbejde med organisationen for at opnå profitabilitet i 2024?

Det er helt enkelt – men absolut ikke let. Det handler om fortsat optimering af processer og sikre best practice på tværs af vores 7 operationelle byer. Det er områder vi har arbejdet med gennem årene, hvor vi er blevet markant mere effektive i vores call center, gennem forskellige systemer og processer. Vi havde f.eks. op til 6 medarbejdere i vores call center, da vi i starten kun var i København – i dag kan vores call center varetages af 2-3 medarbejdere som vel at mærke dækker alle markeder. Tilsvarende effektiviseringer har vi arbejdet med i vores flåde for at sikre, at der altid er så mange biler til rådighed som muligt og at de er køreklar.

På hvilke markeder har I på nuværende tidspunkt en profitabel drift? 

Vi er i dag profitable i København, som er vores første by og samtidigt også i dag vores største marked. I København har vi i dag ca. 600 ud af vores 1.600 biler. Vores øvrige byer er godt på vej mod at blive profitable som led i vores 2024 mål om at blive profitabel på koncernniveau. Det er som sådan ikke overraskende at vores øvrige byer ikke er profitable endnu, når vi ser på tidshorisonten. København var som nævnt den første by, og der gik faktisk 3 år før vi åbnede i by nummer to som var i Aarhus og først efter fire år startede vi uden for Danmarks grænse. Der gik ca. fem år før København nåede et profitabelt niveau, så i den henseende har de øvrige byer faktisk udviklet sig ganske fint og i henhold til planen, når vi også indregner lidt udfordringer under pandemien.

Hvad er dine forventninger til vækst i antallet af biler?

Det er en grundlæggende del af vores vækststrategi at øge antallet af biler, hvilket også understøttes af vores 2030 aspiration om 10.000 elbiler i europæiske byer.

Væksten i antallet af biler skal naturligvis ske i takt med efterspørgslen. Det betyder, at vi er klar til at sætte flere elbiler ind når vi kan se, at det giver forretningsmæssig værdi. Og det gør det typisk når vi har ramt breakeven eller er tæt på. Vores byer vil sandsynligvis også udvikle sig forskelligt i vækstkurven på antallet af biler – nogle steder kan det udvikle sig hurtigere end andre. Det er en tilpasning vi løbende foretager, og det kan også være, at vi i en periode reducerer antallet i en by, hvis der er behov herfor. Vi har nemlig også fordelen af at vores biler kan flyttes mellem lande, som vi kan balancere efter behov.

I takt med at carsharing bliver stadigt mere udbredt på tværs af vores byer, vil behovet for antal biler stige i den enkelte by, og dermed også flytte til mæthedspunktet. Så blot fordi der måske ikke er behov for flere delebiler i en by på nuværende tidspunkt, så er det højst sandsynligt ikke tilfældet om et år. Derfor følger vi udviklingen tæt på tværs af byerne, og er således altid klar til at øge GreenMobility’s tilstedeværelse, hvis det bygger på et økonomisk sundt grundlag.

Konklusion

Anders Wall kom til GreenMobility allerede tilbage i 2017 – det samme år hvor selskabet blev børsnoteret. Siden da har GreenMobility været på en vækstrejse med fokus på ekspansion, mens den næste milepæl på kort sigt er en profitabel drift allerede i 2024. Denne milepæl er indenfor rækkevidde, og skyldes bl.a. selskabets fokus på fortsat optimering af processer på tværs af selskabets nuværende 7 byer. Anders Wall gav et konkret eksempel, hvor selskabet er gået fra at have 6 medarbejdere i deres call center i starten, hvor de kun var operationelle i København, til nu at have 2-3 medarbejdere i deres call center, der dækker alle markeder. Tilsvarende effektiviseringer er lavet i andre dele af forretningen.

På længere sigt har GreenMobility fortsat en ambition om markant vækst, hvor de vil løfte antallet af biler til 10.000 i 2030 på tværs af 35 byer. Til sammenligning har GreenMobility i dag 1.600 biler på tværs af selskabets 7 byer. Mere end 1/3 af disse biler er i dag i København, som var selskabets første marked, der i dag er profitabelt. Der gik ca. fem år, før København blev profitabelt for GreenMobility, hvorfor de resterende markeder forventeligt ikke har været profitable, da det tager tid at etablere sig på et nyt marked.

Udover milepælen om profitabilitet i 2024 har GreenMobility et andet strategisk parameter i form af at udvikle selskabets flåde af biler, så der er flere muligheder for brugerne. I starten havde GreenMobility reelt kun 3 modeller på markedet, og i dag op mod 50 modeller, der kan være relevante for selskabets forretning. Det giver GreenMobility nogle strategiske muligheder, hvor de over de seneste år bl.a. har introduceret el-varevogne, der kan gøre selskabets løsning relevant for flere typer af kunder.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til GreenMobility om alt fra forretning, strategi, produkt, målsætninger eller lignende, må du endelig sende dem til os, så vil vi videreformidle spørgsmålene til selskabet og vende tilbage med svar. Du kan benytte nedenstående kontaktformular eller tilføje en kommentar til artiklen.