Shape Robotics meddelte i går efter markedsluk, at de ønsker at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, da selskabet ønsker at investere yderligere i selskabets internationale ekspansion.

Baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling er, at selskabets daglige ledelse har identificeret en række attraktive projekter og strategiske muligheder, som ledelsen ønsker at forsøge at forfølge i indeværende regnskabsår med henblik på at accelerere selskabets vækst, internationale ekspansion og for at styrke selskabets konkurrencemæssige placering inden selskabets påtænkte flytning til hovedmarkedet.

Selskabets aktuelle kapitalgrundlag er imidlertid ikke tilstrækkeligt til de dermed nødvendige investeringer. Selskabets bestyrelse og daglige ledelse overvejer derfor at styrke selskabets kapitalberedskab og vurderer umiddelbart, at det vil være nødvendigt at tilføre selskabet 25-38 mio. kroner i yderligere kapital. Bestyrelsen har en præference for, at dette sker ved tilførsel af egenkapital fremfor ved rentebærende fremmed-finansiering.

Bestyrelsen har imidlertid ikke den fornødne bemyndigelse i selskabets vedtægter til en kapitaludvidelse, hvilket er årsagen til, at bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at få aktionærernes godkendelse af en bemyndigelse til at gennemføre en fortegningsemission. Bestyrelsen og direktionen vurderer, at selskabets mulighed for at kvalificere sig til visse af de strategiske muligheder vil fortabes, hvis en emission først vil kunne igangsættes efter den ordinære generalforsamling planlagt til afholdelse mandag den 17. april 2023. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes den 1. marts 2023.

Forudsat at generalforsamlingen vedtager bestyrelsens forslag om bemyndigelse til en kapitaludvidelse, har bestyrelsen til hensigt at træffe beslutning om at igangsætte en fortegningsemission i løbet af marts eller april 2023. Bestyrelsen forventer, at tegningskursen vil blive fastsat til kr. 18 pr. ny aktie, hvilket indebærer en større rabat i forhold til den aktuelle markedskurs. Hvis fortegningsemissionen igangsættes, har bestyrelsen på visse betingelser sikret sig et garantitilsagn for 30% af emissionen.