Spotlight børsen er en minibørs, hvorfor der gælder andre regler end ved de traditionelle børser. Dette indebærer også andre regler for beskatning. 

Hvad er Spotlight Stock Market?

Spotlight børsen er en oprindeligt en svensk minibørs, som i 2018 efter stor interesse fra danske virksomheder, valgte at åbne en dansk afdeling. Her er det både svenske og danske investorer, som har mulighed for at investere i virksomhederne.

Spotlight-børsen blev allerede oprettet tilbage i 1997 under navnet “Aktietorget”. Det overordnede formål med børsen er at gøre det muligt for selskaber at hente kapital til vækst. Virksomhederne er derfor også generelt kendetegnet ved at have et større vækstpotentiale, hvilket dermed også indebærer højere risiko. På mange måder minder Spotlight-børsen om First North børsen.

Du kan læse mere om Spotlight-børsen her.

Beskatning af Spotlight aktier

Spotlight-børsen er en minibørs, hvorfor aktierne der handles herpå kategoriseres som værende unoterede aktier i skattesystemet. Dette betyder at den hos SKAT differentiere sig fra dine andre noterede aktier. Ved unoterede aktier skal du indberette din gevinst/tab i rubrik 67 på din årsopgørelse. Beskatningen kategoriseres dog stadig som værende aktieindkomst, med den ene forskel at tab kan fratrækkes gevinst på andre uregulerede aktier og regulerede aktier.

Skattesatserne i 2021 er følgende for aktieindkomst.

  • 27% af gevinst ved beløb op til 56.500 (2022) – 56.500 (2021) kroner.
  • 42% af gevinst ved beløb over 57.200 (2022) 56.500 (2021) kroner.

Det er vigtigt at bemærke, at din handelsplatform ikke indberetter handler fra Spotlight. Det er derfor ekstra vigtigt, at når du vælger at sælge nogle aktier fra Spotlight, at du har styr på, hvordan du indberetter. Vi har hørt fra flere, at de har holdt sig tilbage fra at investere på minibørserne grundet de skattemæssige omstændigheder. Dette synes vi er ærgerligt, og vi vil selvfølgelig gøre vores bedste for at hjælpe i disse tilfælde. Nedenunder kan du derfor finde en guide til at indberette, og du er ligeledes altid velkommen til at kontakte os, eller stille dine spørgsmål i vores gruppe.

Guide til indberetning

Som nævnt vil vi meget gerne hjælpe mht. skat på minibørserne. Derfor kan du her læse en trin-for-trin guide til at indberette dine handler fra Spotlight.

Når året er ovre, og du har modtaget din årsopgørelse, skal du gøre som følger:

  1. Log på skat.dk.
  2. Gå til “Årsopgørelse”
  3. Tryk “Ret årsopgørelse”
  4. Gå til felt 67, og indtast din gevinst/tab.

Når du indtaster beløbet skal du bemærke, at det er dit samlede beløb. Du skal altså ikke indtaste alle dine handler, men plusse alle dine handler sammen. Derfor er det en god idé at holde overblik over sine handler. Til dette formål har vi forsøgt at lave en skabelon, som kan findes her.