Spotlight Stock Market er en svensk minibørs, og er en ikke-reguleret børs.

Selvom Spotlight Stock Market er en svensk børs, er der oprettet en dansk afdeling, som gør det muligt for både danske og svenske investorer at investere. Markedspladsen blev oprettet i 1997 under navnet ”Aktietorget”, men skiftede senere navn, og i 2018 blev den danske afdeling oprettet.

Hvad er Spotlight Stock Market?

Spotlight Stock Market omtales normalt ”Spotlight-børsen”, og er den første succesfulde minibørs med hundredvis af noteringer. Den danske afdeling blev oprettet grundet en stigende søgende mod Sverige fra danske selskaber.

Spotlight-børsen henvender sig til mindre vækstvirksomheder, ligesom First North børsen. På mange måder minder disse to børser om hinanden, men en væsentlig forskel er selvfølgelig, at selskaber noteret på Spotlight-børsens danske afdeling er noteret i Sverige, men handles i danske kroner.

Kendetegnet disse virksomheder er derfor også, at de indebærer høj risiko, men der samtidig også er et stort vækstpotentiale. Når et selskab er noteret på Spotlight Stock Market er kravene mere lempelige, end de er for selskaber på hovedbørsen. Det betyder også, at skatteforholdene er anderledes.

Generelt er formålet for Spotlight børsen at gøre det muligt for virksomheder at hente kapital og at skabe en markedsplads, der gør det let, sikkert og gennemsigtet for virksomhederne såvel som investorerne.

Læs også: Skat på Spotlight Stock Market

Krav til Spotlight-selskaber

Det kan være lidt en jungle at finde rundt i kravene til selskaberne. Af denne årsag er et krav til First North selskaberne, at de skal have tilknyttet en Certified Advisor. Modsat First North, skal et Spotlight-selskab dog ikke have tilknyttet en Certified Advisor.

Måden hvorpå selskaberne informerer sine investorer, er blandt andet gennem de selskabsnyheder, som de sender ud til markedet. Til disse er et sprogkrav, hvor selskabet skal vælge mellem svensk og engelsk som hovedsprog. Selskabet må derudover gerne offentliggøre nyheder på flere sprog, hvilket også gør sig gældende hos flere af selskaberne såsom Dancann Pharma og Freetrailer, der også kommunikerer meget på dansk. Dette er derfor en af årsagerne til, at selskaberne kommunikerer på flere sprog.

Regnskabsmæssigt skiller Spotlight-børsen sig også en smule ud fra First North. Selskaberne på Spotlight skal nemlig offentliggøre regnskab hvert kvartal, hvorimod kravet på First North er halvårligt. Til regnskaberne er der ligeledes nogle krav, som fremgår af punkt 4.4-4.6 i Spotlight regulations, hvor mange flere af de formelle krav fremgår.

Hvordan handles Spotlight aktier?

De to mest populære handelsplatforme blandt de private investorer i Danmark er Nordnet og Saxo. Det er dog kun Nordnet, som tilbyder handel med Spotlight aktier af de to omtalte platforme.

Derfor skal du oprette dig på Nordnet, for at handle aktier på Spotlight-børsen. Det er en nem proces, og du kan benytte denne guide.

Skat på Spotlight

Når du investerer på Spotlight-børsen, skal du være opmærksom på skatteforholdene, da de er lidt anderledes, end når du investerer på hovedbørserne. Spotlight-aktierne anses som værende unoterede aktier, og derfor indberetter din handelsplatform ikke dine handler til Skat. Derfor skal du selv indberette til Skat.

Helt overordnet skal handlerne indtastes i rubrik 67, og tab på en unoteret aktie kan ikke modregnes gevinst i en noteret aktie. Skattesatserne er de samme, som vi kender fra almindelig aktieindkomst.

Oversigt over Spotlight aktier (DKK)

På nedenstående tabel er en oversigt over Spotlight aktierne, som handles i DKK. Tabellen er opdateret i december 2021.

CessatechCS MedicaCurasight
DanCann PharmaFreetrailerRisk Intelligence
Kilde: Spotlight regulations