Når du investerer på First North, er det vigtigt at være opmærksomhed på de skattemæssige omstændigheder, hvilket vi vil forsøge at hjælpe med i dette indlæg.

Som investor på First North, og desuden også Spotlight, er skatteforholdene en smule anderledes, end når du investerer på hovedbørsen. Det primære forskel er, at handelsplatformene ikke indberetter dine handler fra First North samtidig med, at aktierne anses som værende unoterede.

Læs også: Skat på Spotlight Stock Market.

Hvad er First North?

First North er en markedsplads med mere lempelige regler. First North er et godt sted for mindre- og mellemstore virksomheder at hente kapital samtidig med, at risikovillige investorer kan opsøge spændende investeringsmuligheder.

På trods af de mere lempelige regler, er First North et sikkert sted at handle aktier. Den er nemlig styret af NASDAQ, som vi kender fra de velkendte børser. Selvom aktierne er børsnoteret på First North, anses de som værende unoterede aktier, hvilket er relevant i sammenhæng med de skattemæssige forhold.

Du kan læse meget mere om First North samt kravene til selskaberne her.

Skat af First North aktier

Når det gælder Skat på First North, er der overordnet tre ting, som er vigtige at vide:

 • Din handelsplatform indberetter ikke til skat.
 • First North aktier anses som værende unoterede aktier.
 • Skattesatserne er de samme som ved normal aktieindkomst:
  • 27% op til 57.200 (2022) – 56.500 (2021)
  • 42% over 57.200 (2022) – 56.500 (2021)

Først og fremmest indberetter din handelsplatform ikke til Skat. Derfor skal du selv indberette til skat, hvilket vi også forsøger at guide dig igennem længere nede i indlægget. Gå til: Sådan indberetter du.

Derudover anses First North aktier som værende unoterede aktier, hvilket ligeledes har en skattemæssig betydning. Det betyder, at du skal indberette gevinst/tab i en helt anden rubrik, end tilfældet er ved noterede aktier. Det betyder også, at tab på First North kan modregnes i gevinst på både uregulerede og regulerede markeder.

Afslutningsvis er det vigtigt at understrege, at selvom du skal forholde dig anderledes til Skat på First North, så er skattesatserne de samme som ved normal aktieindkomst. I 2021 er progressionsgrænsen på 56.500 kroner, hvilket betyder, at din gevinst op til 56.500 kroner skal beskattes med 27%. Den gevinst, som overstiger 56.500 kroner, beskattes med 42%.

Sådan indberetter du

Her er en trin-for-trin guide til at indberette sine handler fra First North. Når året er slut, og du kan tilgå din årsopgørelse, skal du gøre således:

 1. Log på skat.dk.
 2. Gå til “Årsopgørelse”
 3. Tryk “Ret årsopgørelse”
 4. Gå til felt 67, og indtast din gevinst/tab.

I rubrikken skal du skrive dit samlede afkast. Med andre ord, skal du ikke indtaste hver handel, men plusse alle dine handler. Derfor er det godt at holde overblik over sine handler på et regneark, hvilket vi har lavet en skabelon til her.