Wirtek har i dag offentliggjort kvartalsrapport for første kvartal 2024, der viser en markant fremgang inden for energisektoren trods en minimal tilbagegang i omsætningen sammenlignet med samme periode sidste år.

Wirtek realiserede i første kvartal 2024 en omsætning på 18,0 mio. kroner mod 18,1 mio. kroner i samme periode sidste år. Målt på EBITDA har selskabet oplevet en mindre fremgang på 2% til 1,8 mio. kroner, hvorfor selskabets EBITDA-margin er forbedret fra 10,0% til 10,2%. For helåret fastholder Wirtek sine forventninger om at nå en omsætning på 74-78 mio. kroner svarende til en organisk vækst på 5-11% samt et EBITDA på 6,5-75 mio. kroner svarende til en vækst på 3-19%.

Wirtek forventer inden udgangen af første halvår 2024 at gennemføre endnu et opkøb. I april indgik selskabet en ikke-bindende aftale omhandlende opkøb af en profitabel IT-service virksomhed i Portugal. Den endelige købsaftale forventes at være på plads i slutningen af maj 2024, såfremt det endelige due-dilligence resultat er tilfredsstillende. Hvis opkøbet gennemføres, vil det have en positiv effekt på både omsætning og EBITDA allerede i regnskabsåret 2024. Derudover vil selskabet opnå målet om at have en lokation uden for Rumænien inden udgangen af 2025.

Administrerende direktør for Wirtek, Michael Aaen, beskriver i forbindelse med kvartalsrapporten, at selskabet fortsat oplever et usikkert marked i 2024 som følge af høje renter og den geopolitiske situation. Når renterne begynder at falde, forventer selskabet en vækst inden for IT og en generel forbedring af markedsforholdene inden udgangen af 2024. Wirtek har særligt store forventninger til forretningsområdet Energi, hvor selskabet i første kvartal 2024 har oplevet en vækst på 82% sammenlignet med samme periode sidste år, hvilket gør Energi til selskabets næststørste forretningsområde.

På trods af udfordrende markedsforhold fastholder Wirtek sin Accelerate25XL strategi, og forventer dermed at nå en omsætning på 130 mio. kroner i 2025 med et EBITDA på 18 mio. kroner.